9. Sınıf Tarih Dersi Biryay Yayınları Sayfa 96 Cevapları

Barbar, Etnik yapı, Feodalizm, Gotlar, Kavim, Skolastik
Barbar, Etnik yapı, Feodalizm, Gotlar,
Kavim, Skolastik

1.  Büyük bir göç hareketinin yaşanması ne gibi gelişmelere yol açar? Tahmin ediniz.

Gidilen bölgenin siyasi ve etnik yapısında büyük değişimlere sebep olur. Kültürel etkileşim gerşekleşir.

 2. Yanda verilen kavramlar size neleri çağrıştırmaktadır?

Barbar: “Vahşi”, “yabani”, “ilkel” ve “uygarlaşmamış” kelimeleriyle anlamdaş olarak görülebilir. Elinde hiçbir tahrik edici sebep bulunmamasına karşın, sırf zarar verecek güce sahip olduğu için zarar veren topluluk ya da uygarlıklara barbar denir. Aynı zamanda Orta Çağ Avrupasında Hristiyan olmayanlara verilen genel addır.

Etnik Yapı: Bir coğrafya da yaşayan veya bir devleti oluşturan insanların ortak kültürel değerlerine göre ayrılmasıdır.

Feodalizm: Ortaçağ Avrupasında güçlülerin egemen olduğu toprağa dayalı toplumsal, siyasal ve ekonomik örgütleniş biçimidir.

Gotlar: Eski bir Cermen kavmidir. Kavimler göçü öncesi Karadeniz’in kuzeyinde yaşarken Hunlara yenilip batıya göç etmek zorunda kaldılar.

Kavim: Kişinin içinde yaşadığı topluluk, insan topluiuğu

Skolastik: Orta çağ avrupasında dine dayalı düşünce yapısı. Kiliseyi merkeze alan görüşler. Bu düşünce yapısında deney ve gözleme yer yoktur.

Kavimler Göçü haritası
Kavimler Göçü haritası

Kavimler Göçü’nü gösteren aşağıdaki haritayı inceleyerek bu göçten etkilenen kavimlerin hangileri olduğunu tespit ediniz.

Slav kavimler, Franklar,  Burgontlar, Vandallar, Lombardlar, Ostragotlar, Saksonlar, Vizigotlar, Alanlar, Gepitler, Angıllar, Saksonlar


] }

Tavsiye Konular

İkili Teşkilat Nedir? Faydaları ve Zararları Nelerdir?

İkili Teşkilat Nedir? Faydaları ve Zararları Nelerdir?

9. sınıf tarih dersi Güç Paylaşımı ve Yönetim Organizasyonu konusu dahilinde bulunan İkili Teşkilat Nedir? Faydaları ve Zararları Nelerdir? sorularını cevaplamaya çalıştık.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir