9. Sınıf Tarih Dersi Biryay Yayınları Sayfa 97 Cevapları

1. Tarihçilerin İlk Çağ ve Orta Çağın başlangıcı olarak farklı olayları esas almalarının nedenleri neler olabilir?

a) Bakış açısı: Her tarihçinin olaylara ve olgulara bakış açısı farklıdır.

b) Çağ Özellikleri: Ortaçağın karakteristik özelliği feodalitedir. Bazı tarihçiler feodlitenin başlangıcını Roma İmparatorluğu’nun ikiye bölünmesi, bazı tarihçiler Batı Roma’nın yıkılışı olarak kabul eder.

2. Bugünkü Avrupa’nın siyasi ve kültürel yapısının şekillenmesinde Kavimler Göçü’nün ne gibi etkisi olmuştur?

Siyasi Yapı: Kavimler göçü öncesi Avrupa siyasi haritası ile günümüzdeki Avrupa siyasi haritası incelenirse, bugünkü Avrupa milletlerinin ve bu milletlere dayanan devletlerin Kavimler Göçü sebebiyle ortaya çıktığı görülür.

Kültürel Yapı: Bugünkü Avrupa’nın en önemli özelliği hristiyan olmasıdır. Bu din Kavimler Göçü sonrası barbar kavimler arasında yayılmaya başlamıştır. Türk kültürü Avrupa’ya yayılmıştır. (Özellikler askeri ve siyasi)

1. Feodalite ile birlikte Ortaçağ Avrupa’sında sosyal ve kültürel açıdan ne gibi sonuçlar ortaya çıkmış olabilir?

Sosyal Açıdan: Halk sınıflara ayrılmıştır.

Kültürel Açıdan: Skolastik düşünce hakim olmuştur.

2. Barutun ateşli silahlarda ve toplarda kullanılmasının Feodalite Rejiminin yıkılmasında ne gibi etkileri olmuştur?

Krallar derebeylerle mücahale konusunda kale duvarlarına takılıyorlardı. İstanbul’un Fethi ile anlaşıldı ki büyük surlar toplarla yıkılabiliyor. Bunun üzerine krallar derebeylerinin şatolarını tek tek ele geçirerek siyasi alanda güçlendiler.


] }

Tavsiye Konular

İkili Teşkilat Nedir? Faydaları ve Zararları Nelerdir?

İkili Teşkilat Nedir? Faydaları ve Zararları Nelerdir?

9. sınıf tarih dersi Güç Paylaşımı ve Yönetim Organizasyonu konusu dahilinde bulunan İkili Teşkilat Nedir? Faydaları ve Zararları Nelerdir? sorularını cevaplamaya çalıştık.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir