Akhunlar Avarlar Hazarlar Kısa Özet

İçindekiler

Diğer Türk Devletleri ve Toplulukları

AVARLAR:

– Göktürklerin Apar dediği 552’de yıktığı Avar Hakanlığı tarihte Juan-Juan Devleti olarak da bilinmektedir.
– Göktürklerin Orta Asya’dan Avarları kovması üzerine Avarlar, Kafkaslara geldi buradan Romanya ve Macaristan’a civarı ilerleyip Bizans’ı vergiye bağladılar. Türk tarihinde İstanbul’u ilk kez abluka eden Türk Devleti Avarlar’dır.
– Bugünkü Slav topluluklarının oluşmasında mühim rol oynamışlardır.
– En ünlü hükümdarları Bayan Han’dır.

AKHUNLAR:

– Afganistan ve etrafında kurulmuşlardır.
– İran’da çıkan Mazdek isyanını bastırmışlardır.
– Genellikle Sasani Devleti ile ilişkiler içerisinde olmuşlardır; ancak İran’ın etkisinde kalarak Farslılaşmışlardır.
– İpek Yolu’nu elde etme siyaseti takip eden Kök Türklerin (İstemi Yabgu), Sasaniler ile yaptığı ittifak neticesi yıkılmıştır.

HAZARLAR:

– Hazar Devleti Kafkaslarda, Don-Volga Nehirleri içinde, başka bir deyişle Doğu Avrupa’da kurulan bir Türk Devleti’dir.
– Hükümdar ve ailesinin ileri gelenleri Musevilik dinini kabul ettikleri için Musevilik dinini benimseyen tek Türk Devleti Hazarlar olmuştur. Halk arasında ise farklı dinler de yayılmıştır (İslamiyet, Yahudilik…); bu da Hazarlarda hoşgörü ortamının yer aldığını ispat eder. Bu döneme ”Hazar Barış Dönemi” adı verilir.
– Müslüman Araplarla savaşan ilk Türk Devleti olmuşlardır. (Halife Hz.Osman vaktiyle ) İslamiyetin Kafkasları aşmasını engellemişlerdir.
– Ticaretde de gelişmişlerdir.
– Hazar Devleti Peçenek saldırıları ile zayıflamış Rus Knezliği ise nihayeti vermiştir.
NOT: Hazar Denizi ismini Hazar Türklerinden almıştır.


] }

Tavsiye Konular

İkili Teşkilat Nedir? Faydaları ve Zararları Nelerdir?

İkili Teşkilat Nedir? Faydaları ve Zararları Nelerdir?

9. sınıf tarih dersi Güç Paylaşımı ve Yönetim Organizasyonu konusu dahilinde bulunan İkili Teşkilat Nedir? Faydaları ve Zararları Nelerdir? sorularını cevaplamaya çalıştık.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir