Akhunlar Avarlar Hazarlar Kısa Özet

Diğer Türk Devletleri ve Toplulukları

AVARLAR:

– Göktürklerin Apar dediği 552’de yıktığı Avar Hakanlığı tarihte Juan-Juan Devleti olarak da bilinmektedir.
– Göktürklerin Orta Asya’dan Avarları kovması üzerine Avarlar, Kafkaslara geldi buradan Romanya ve Macaristan’a civarı ilerleyip Bizans’ı vergiye bağladılar. Türk tarihinde İstanbul’u ilk kez abluka eden Türk Devleti Avarlar’dır.
– Bugünkü Slav topluluklarının oluşmasında mühim rol oynamışlardır.
– En ünlü hükümdarları Bayan Han’dır.

AKHUNLAR:

– Afganistan ve etrafında kurulmuşlardır.
– İran’da çıkan Mazdek isyanını bastırmışlardır.
– Genellikle Sasani Devleti ile ilişkiler içerisinde olmuşlardır; ancak İran’ın etkisinde kalarak Farslılaşmışlardır.
– İpek Yolu’nu elde etme siyaseti takip eden Kök Türklerin (İstemi Yabgu), Sasaniler ile yaptığı ittifak neticesi yıkılmıştır.

HAZARLAR:

– Hazar Devleti Kafkaslarda, Don-Volga Nehirleri içinde, başka bir deyişle Doğu Avrupa’da kurulan bir Türk Devleti’dir.
– Hükümdar ve ailesinin ileri gelenleri Musevilik dinini kabul ettikleri için Musevilik dinini benimseyen tek Türk Devleti Hazarlar olmuştur. Halk arasında ise farklı dinler de yayılmıştır (İslamiyet, Yahudilik…); bu da Hazarlarda hoşgörü ortamının yer aldığını ispat eder. Bu döneme ”Hazar Barış Dönemi” adı verilir.
– Müslüman Araplarla savaşan ilk Türk Devleti olmuşlardır. (Halife Hz.Osman vaktiyle ) İslamiyetin Kafkasları aşmasını engellemişlerdir.
– Ticaretde de gelişmişlerdir.
– Hazar Devleti Peçenek saldırıları ile zayıflamış Rus Knezliği ise nihayeti vermiştir.
NOT: Hazar Denizi ismini Hazar Türklerinden almıştır.


Tavsiye Konular

9. Sınıf Tarih Karluklar Özet

Diğer Türk devletler ve toplulukları 9. Sınıf Tarih Karluklar Özet yazımız. – Kutluk Devleti ve ...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir