Tarih 1

9. Sınıf Tarih Dersi Biryay Yayınları Sayfa 102 Cevapları

Kök Türk Devleti haritası

Aşağıdaki haritayı inceleyerek Kök Türk Devleti’nin hangi devletlerle ilişki içinde olduğunu söyleyiniz? Çin. Avar, Sasani ve Bizans İmparatorluğu ile ilişki içindedir. Mu-kan Kağan’ın gerçekleştirdiği faaliyetlerin Kök Türkler açısından sonuçları neler olmuştur? Kök Türk Devleti’nin sınırları genişlemiş ve etrafındaki tüm Türk boylarını kendine tabi kılmıştır. Böylece Kök Türk Devleti Orta Asya’da kurulan en büyük Türk devleti halini almıştır.  

Devamını Oku

9. Sınıf Tarih Dersi Biryay Yayınları Sayfa 101 Cevapları

Kök Türkler Temel Kavramlar

 E. KÖK TÜRKLER (I VE II. KÖK TÜRK DEVLETİ)  Hazırlık Çalışmaları 1. Orhun Yazıtlarının önemi hakkında neler söyleyebilirsiniz? Türkler tarafından yazılmış ilk belgelerdir. Türk adının geçtiği ilk Türkçe metin özelliğini taşırlar. Türk yazısının en eski alfabesiyle yazılmıştır. Yazıtlarda, Türklerin tarihlerinin araştırılmasına imkân veren, ekonomik, sosyal ve kültürel hayatlarıyla ilgili bilgiler bulunmaktadır. Yazıtlar, sadece mezar taşları olmayıp, bütün Türk boylarına seslenen …

Devamını Oku

9. Sınıf Tarih Dersi Biryay Yayınları Sayfa 100 9. Etkinlik Cevabı

Atilla 451 yılında Galya Seferi’ne çıktı. Batı Romalı General Aetius ile yaptığı savaş sonuçsuz kaldı. Bir yıl sonra Attila İtalya Seferi’ne çıktı. Telaşlanan Romalılar Papa I. Leo’yu Attila’ya elçi olarak gönderdiler. 9. Etkinlik: ATTİLA VE PAPA Papa I. Leo Attila’yı Roma şehrinin girişinde karşılayarak kendisinden Roma şehrinin tahrip edilmemesini rica etmiştir. Papa ve Attila arasında şu konuşmalar geçmiştir: Papa — …

Devamını Oku

9. Sınıf Tarih Dersi Biryay Yayınları Sayfa 99 Cevapları

Uldız döneminde belirlenen Avrupa Hun Devletinin dış politikası: Doğu Roma (Bizans) baskı altında tutulacak, Batı Roma ile barbar kavimlere karşı iyi ilişkiler kurulacaktı. Avrupa Hunlarının dış politikası ile ilgili olarak neler söyleyebilirsiniz? Avrupa Hun Devleti’nin esas hedefi Bizans’tır. Batı Roma ile iyi ilişkiler kurulmasının sebebi de barbar kavimlerin her iki tarafında ortak düşmanı olmasıdır. Zira Avrupa Hun Devleti henüz 3 …

Devamını Oku

9. Sınıf Tarih Dersi Biryay Yayınları Sayfa 98 Cevapları

Avrupa hun Devleti Haritası

  D. AVRUPA HUN DEVLETİ  Hazırlık Çalışmaları 1. Türklerin Avrupa’da devlet kurmalarında hangi gelişmeler etkili olmuştur? a) Türklerin Orta Asya’dan göç etmeleri b) Avrupa’da güçlü bir devlet olmayışı c) Kavimler göçü 2. Yanda verilen kavramlar size neleri çağrıştırmaktadır?  Anatolyos: Avrupa Hunları ile Doğu Roma İmparatorluğu arasında imzalanan antlaşmanın adıdır. Attila: Avrupa Hun Devleti’nin en büyük hükümdarı. Galya: Günümüzde genel olarak …

Devamını Oku

9. Sınıf Tarih Dersi Biryay Yayınları Sayfa 97 Cevapları

1. Tarihçilerin İlk Çağ ve Orta Çağın başlangıcı olarak farklı olayları esas almalarının nedenleri neler olabilir? a) Bakış açısı: Her tarihçinin olaylara ve olgulara bakış açısı farklıdır. b) Çağ Özellikleri: Ortaçağın karakteristik özelliği feodalitedir. Bazı tarihçiler feodlitenin başlangıcını Roma İmparatorluğu’nun ikiye bölünmesi, bazı tarihçiler Batı Roma’nın yıkılışı olarak kabul eder. 2. Bugünkü Avrupa’nın siyasi ve kültürel yapısının şekillenmesinde Kavimler Göçü’nün …

Devamını Oku

9. Sınıf Tarih Dersi Biryay Yayınları Sayfa 96 Cevapları

Kavimler Göçü haritası

1.  Büyük bir göç hareketinin yaşanması ne gibi gelişmelere yol açar? Tahmin ediniz. Gidilen bölgenin siyasi ve etnik yapısında büyük değişimlere sebep olur. Kültürel etkileşim gerşekleşir.  2. Yanda verilen kavramlar size neleri çağrıştırmaktadır? Barbar: “Vahşi”, “yabani”, “ilkel” ve “uygarlaşmamış” kelimeleriyle anlamdaş olarak görülebilir. Elinde hiçbir tahrik edici sebep bulunmamasına karşın, sırf zarar verecek güce sahip olduğu için zarar veren topluluk ya da uygarlıklara barbar …

Devamını Oku

9. Sınıf Tarih Dersi Biryay Yayınları Sayfa 95 Cevapları

1. Bayram kutlamaları ve eğlencelerde Eski Türk Devletleri arasında etkileşimden söz edebilir miyiz? Neden? Bayram kutlamaları ve eğlencelerde Eski Türk Devletleri arasında etkileşimden söz edebiliriz. Zira göçebe yaşayan Türklerin birbirlerinden irtibatının kopmaması açısından en önemli etkinlikler bayram ve eğlencelerdir. Birbirleriyle bayramlar sayesinde görüşen Türkler kültür birliği sağlamışlardır. 2. Bayram kutlamaları ve eğlenceleri değişim ve süreklilik açısından değerlendirdiğinizde neler söyleyebilirsiniz? Bayram …

Devamını Oku

9. Sınıf Tarih Dersi Biryay Yayınları Sayfa 94 Cevapları

Türklerin kurganlara ölünün şahsi eşyalarını koymalarının ve üzerine balbal denilen heykelleri dikmelerinin nedenleri neler olabilir? Türklerin kurganlara ölünün şahsi eşyalarını koymalarının nedeni ölümden sonra yaşama inanmalarıdır. Türklerin kurganların üzerine balbal denilen heykelleri dikmelerinin nedeni ise kişinin kahramanlığını göstermektir. Ayrıca balballarda ölümden sonraki yaşama inancın kanıtıdır. Zira kişinin öldürdüğü her düşman balballa sembolize edilmiştir. Bu düşmanlar öteki dünyada kişinin hizmetkarları olacaktır.

Devamını Oku

9. Sınıf Tarih Dersi Biryay Yayınları Sayfa 92 Cevapları

Kurultayın özellikleri dikkate alındığında ilk Türk devletlerinin demokratik bir anlayışa sahip olduğu söylenebilir mi? Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız. Bazen hakanın isteği dışında da kararlar alınması sınırlıda olsa demokratik bir anlayışa sahip olunduğunun göstergesidir. İlk Türk devletlerinde sınıflı toplum yapısının görülmemesinin sebepleri neler olabilir? 1- Göçebe toplum yapısı: Sınıflı toplum yapısı ekonomisi tarıma dayalı toplumlarda ortaya çıkar. Türkler göçebe ve hayvancılığa dayalı …

Devamını Oku


] }