Tarih 1

İlkçağ Uygarlıkları Tablosu

İlkçağ uygarlıkları tablosu öncesinde videoya bir bak istersen. Harita ile İlk Çağ Medeniyetleri – İnsanlığın İlk Dönemleri (9. Sınıf Tarih, TYT, AYT) UygarlıklarKurulduğu YerTemel Geçim KaynaklarıDiğer ÖzellikleriÇinÇinTarım-Ticaretİpek Yolu ticareti için Türklerle mücadele ettiler. Krallarına güneşin oğlu denir. Barut, pusula, kağıt ve matbaayı icat ettiler. Çin seddini inşa ettiler. Konfiçyus, Taoizm, Budizm dinlerine inandılarHintHindistanTarımKast sistemi nedeniyle milli birlik kuramadılar. Kast sistemi kültürel birliğin …

Devamını Oku

Anadolu Uygarlıkları Kısa Özet

İLKÇAĞDA ANADOLU UYGARLIKLARI Anadolu , Asya kıtasının en batısında bir yarımadadır. Asya-Avrupa ve Afrika kıtalarının ortasında bulunmaktadır. Anadolu ilk çağlardan itibaren insanların dikkatini çekmiş , mühim bir yerleşim ve uygarlık merkezi olmuştur . Anadolu’nun ilkçağlardan itibaren yerleşim merkezi olmasının nedenlerini şöyle sıralayabiliriz : Stratejik konumunun elverişliliği İkliminin elverişli olması Doğal kaynakların bol olması Su kaynaklarının ve verimli ovaların tarıma elverişli …

Devamını Oku

Orta Asya Türk Göçlerinin Sonuçları

Orta Asya’dan yapılan Türk göçlerini kolaylaştıran etmenler; Türklerin göçebe yaşam sürmesi, vatandan çok bağımsız yaşama önem vermeleri ve atı evcilleştirmeleridir. Bu etmenlerle kolayca dünyanın çeşitli yerlerine yapılan göçlerin sonuçlarını Türk tarihi açısından, göç eden Türkler açısından ve göç edilen yerler açısından değerlendirmekte fayda vardır. Biz aşağıdaki maddeleri genel olarak yazıyoruz. Siz arzu ederseniz yukarıdaki maddelere göre bölümlere ayırabilirsiniz. Orta Asya’dan …

Devamını Oku

Dört Halife Dönemi ile Emeviler Dönemi Arasında ki Farklar

islam tarihi

Dört Halife Dönemi ile Emeviler Dönemi Arasında ki Farklar 1-  Dört Halife döneminde halifeler seçimle belirlenirken, Emeviler döneminde saltanata dönüşmüştür. 2- Dört Halife döneminde devletin bir merkez binası yokken Emeviler döneminde devlete ait merkez binaları inşaa edildi. 3- Dört Halife döneminde bütün müslümanlar eşit iken Emeviler döneminde Arap milliyetçiliği yapıldı. 4- Dört Halife döneminde devletin resmi dili ve parası yokken …

Devamını Oku

Gazneli Mahmut’un Hindistan Seferinin Sonuçları

9. sınıf tarih dersi 5. ünitesi TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ (10-13. YÜZYILLAR) 2. konusu İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ konusunun alt başlıkları olan Gazneliler Devleti dahilinde ki Gazneli Mahmut’un Hindistan Seferi’nin Sonuçlarını maddeler halinde kısaca aşağıdan okuyabilirsiniz. Gazneli Mahmut’un Hindistan seferlerinin sebepleri için tıklayınız. Gazneli Mahmut’un Hindistan Seferi’nin Sonuçları 1) Gazne Devleti’nin sınırları Ganj nehrine kadar genişledi. 2) İslamiyet Hindistan’a yayıldı. Bugünki Pakistan ve Bangladeş’in …

Devamını Oku

Gazneli Mahmut’un Hindistan Seferinin Nedenleri

9. sınıf tarih dersi 5. ünitesi TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ (10-13. YÜZYILLAR) 2. konusu İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ konusunun alt başlıkları olan Gazneliler Devleti dahilinde ki Gazneli Mahmut’un Hindistan Seferinin Nedenlerini maddeler halinde kısaca aşağıdan okuyabilirsiniz. Gazneli Mahmut Hindistan’a 17 sefer yapmıştır. Bu seferlerin Gazneli Mahmut’un Hindistan Seferinin Nedenleri 1) Hindistan’ın yeraltı ve yerüstü zenginlikleri, ikliminin tarıma elverişli oluşu 2) İslamiyeti Hindistan’a yayma isteği …

Devamını Oku

Dandanakan Savaşı’nın Sebepleri ve Sonuçları

9. sınıf tarih dersi 5. ünitesi TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ (10-13. YÜZYILLAR) 2. konusu İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ konusunun alt başlıkları olan Gazneliler Devleti ve Büyük Selçuklu Devleti dahilinde ki  Dandanakan Savaşı’nın Sebep ve sonuçlarını maddeler halinde kısaca aşağıdan okuyabilirsiniz. Dandanakan Savaşı Tarih: 1040 Taraflar: Gazneliler X Büyük Selçuklu Devleti Dandanakan Savaşı’nın Sebepleri: 1) Gaznelilerin Selçukluları tehdit olarak görmeleri ve Horasan’dan çıkarmak istemeleri 2) Selçukluların yurt …

Devamını Oku

Gazneliler Devleti Hakkında Bilgi

9. sınıf tarih dersi 5. ünitesi TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ (10-13. YÜZYILLAR) 2. konusu İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ dahilinde ki Gazneliler Devleti konu anlatımını aşağıdan okuyabilirsiniz. Gazneliler Devleti Gaznelilerin Kurulduğu Yer: Bugünkü Pakistan, Hindistan, Afganistan Gaznelilerin Kurucusu: Alp Tigin Gaznelilerin Başkenti: Gazne Gaznelilerin En Büyük Hükümdarları: Sultan Mahmut (Gazneli Mahmut) Alp Tigin Samanoğulları Devleti’nin bir komutanı iken Samanoğulları ile arası açılınca bir grup Türk …

Devamını Oku

Karahanlı Devleti Ordusu

Lise 1 tarih dersi TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ (10-13. YÜZYILLAR) ünitesi dahilinde yer alan İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ konusu alt başlığı Karahanlılar konusu tamamlayıcı nitelikte olan olan Karahanlı Devleti Ordusu özetini aşağıdan okuyabilirsiniz. Bu konu aynı zamanda lise 3 tarih dersi Türklerde Devlet Teşkilatı ünitesi TÜRK-İSLAM DEVLETLERİNDE DEVLET TEŞKİLATI konusu dahilindedir. Karahanlı Devleti Ordusu Karahanlılarda ordunun çekirdeğini Karluk ve Çiğil Türkleri oluşturmaktaydı. Karahanlı …

Devamını Oku

Türkler ve İslamiyet Özet

Tarih 1 dersi TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ (10-13. YÜZYILLAR) ünitesi dahilinde yer alan TÜRKLERİN İSLAMİYETİ KABULÜ konusu alt başlığı olan Türkler ve İslamiyet özetini aşağıdan okuyabilirsiniz. Türkler ve İslamiyet Türklerle Müslümanlar arasındaki ilk komşuluk ilişkileri, Hz. Ömer zamanında başlamış, Hz. Osman döneminde savaşa dönüşmüştür. Özellikle Emeviler döneminde ilişkiler olumsuz gelişmiştir. Çünkü; Emevilerin Arap milliyetçiliği yapmaları, Müslüman veya gayrimüslim halktan ağır vergiler almaları …

Devamını Oku


] }