İlkçağ Uygarlıkları Tablosu

İLKÇAĞ UYGARLIKLARI

Uygarlıklar

Kurulduğu Yer

Temel Geçim Kaynakları

Diğer Özellikleri

Çin

Çin

Tarım-Ticaret

İpek Yolu ticareti için Türklerle mücadele ettiler. Krallarına güneşin oğlu denir. Barut, pusula, kağıt ve matbaayı icat ettiler. Çin seddini inşa ettiler. Konfiçyus, Taoizm, Budizm dinlerine inandılar

Hint

Hindistan

Tarım

Kast sistemi nedeniyle milli birlik kuramadılar. Kast sistemi kültürel birliğin oluşumunu engelledi.

İskit

Kuzey Karadeniz

Hayvancılık

Tarihteki ilk Türk devletidir. Saka’da denir. Pantolonu icat etmişlerdir. Alper Tunga efsanesi İskitlere aittir. Tomris ilk Türk kadın hükümdardır.

Sümer

Mezopotamya

Tarım

Şehir devletleri halinde yaşadılar. (Ur, Urug, Lagaş, Kiş, Umma, Eridu) Krallarına “ensi” yada “patesi” denir. Yazıyı (çivi yazısını) icad ettiler. İlk yazılı kanunları yaptılar. Tarihin ilk hukuk devletidir. Mezopotamya uygarlığının temelini attılar. Gılgamış Destanı Sümerlere aittir. İlk ay takvimini yaptılar. Burçları buldular.

Akad

Mezopotamya

Tarım

İlk imparatorluğu ve ilk sürekli orduyu kurdular.

Babil

Mezopotamya

Tarım

Hammurabi döneminde ilk yazılı anayasayı yapıp, ilk mutlak krallık sistemini kurdular. Yönetim biçimi mutlak monarşiye dayanıyordu. Tüm ülke valilerce yönetilen eyaletlere ayrılmıştı.

Asur

Mezopotamya

Ticaret

Anadolu ile ticaret yaparak Sümer çivi yazısını Anadolu`da Hitit`lere öğrettiler. Andolu’da ki ilk yazılı belge Kayseri-Kültepe’de bulundu. Yönetim biçimi mutlak monarşiydi. Kralın yanında bugünkü bakanlara benzeyen yüksek rütbeli memurlar vardı.

Fenike

Doğu Akdeniz

Deniz Ticareti

Tarihte ki ilk alfabeyi icat ettiler. Ticaret için koloni kurup doğu kültürünü batıya taşıdılar.  Camı icd ettiler. Fildişi işçiliğinde çok başarılıydılar.

İbrani

Doğu Akdeniz

Tarım-Hayvancılık

İsrail ve Yahudi adlı iki devlet kurdular. İlk tek tanrılı inanca sahip medeniyettir.

Hitit

Anadolu

Tarım

Pankuş meclisini kurdular. Kraliçeye tavananna denir. Tarih yazıcılığını (Anallar) başlattılar. Aile ve özel mülkiyeti içeren kanunlar yaptılar.

Frigya

Anadolu

Tarım-Hayvancılık

Tarımı korumak için kanunlar yaptılar.  En ünlü anıtları Midas Anıtı denen 17 metre yüksekliğindeki anıttır.

Lidya

Anadolu

Karayolu Ticareti

Parayı icat ettiler. Kral Yolu`nu yaptılar. Paralı ordu kurdular. Lidya mimarisi oldukça gelişmişti. Buna karşılık şehirdeki halk, çatısı saz kaplı kulübe tipi evlerde yaşıyordu.

İyon

Anadolu

Deniz Ticareti

Vatan düşüncesi ile koloni kurdular. Hür düşünceye önem verdiler. İlim alanında faaliyette bulundular.

Urartu

Anadolu

Tarım-Hayvancılık

Kuyu mezarları, su kanalları (Şamran Su Kanalı) ve madencilik yaptılar. Van Kalesi, Çavuştepe, Altıntepe Urartulardan günümüze kalmış en önemli kalelerdir.

Pers

İran

Ticaret-Tarım

Ülkeyi satraplara ayırdılar. Ticareti geliştirdiler. İlk posta teşkilatını kurdular. Zerdüşt dinini benimsemişlerdir.

Mısır

Mısır

Tarım

İlk güneş yılı esaslı takvimi ve piramitleri yaptılar. İstilalara uğramadılar. Hukuk gelişmedi. Tıp, matematik, astronomide ilerlediler. Hiyeroglif yazısını buldular. En önemli piramitleri Keops, Kefren, Mikerinos`tur.

Girit

Girit

Ticaret

Ahiret inancı var. Knossos sarayı önemlidir.  Girit dininde boğanın ayrı bir yeri vardır.

Miken

Mora

Ticaret-Tarım

Kralın danışma meclisi var. Miken şatosu önemli.

Yunan

Yunanistan

Deniz Ticareti

Vatan düşüncesi ile koloni kurdular. Sınıf kavgalarını önlemek için kanunlar koydular. Aristokratik demokrasi görüldü. Polis denilen şehir devletleri vardı. Felsefe bilimine çok önem vermişlerdir. Sokrates, Platon, Aristo ile Yunan felsefesi en yüksek düzeyine ulaşmıştır.

Roma

Akdeniz Havzası

Tarım-Ticaret

On iki levha kanunlarını yaptılar. Hristiyanlık bu uygarlığın içinde doğdu. Takvim ve alfabeyi geliştirdiler. Hükümdarların tanrılaştırılması ve bunlara tapılması geleneği vardır. İzmir, Efes, Milet gibi şehirlerde bir çok tapınaklar kurulmuştur.

Hellen

Avrupa-Asya

Her türlü faaliyet

Doğu batı kültürünü kaynaştırdılar. Pozitif ilimlerin gelişmesini sağladılar. İskenderiye ve Bergama kütüphaneleri papirüslerin ve el yazmaların toplandığı ünlü kütüphanelerdir. İskenderiye, Antakya ve Bergama`da büyük saraylar yapılmıştır.


] }

Tavsiye Konular

Yunan Medeniyeti Özellikleri Maddeler Halinde

Yunan Medeniyeti Özellikleri Maddeler Halinde

9. Sınıf tarih dersi Yunan Medeniyeti Özellikleri Maddeler Halinde özet konu anlatımımızda Yunanlıların siyasi, dini, ekonomik, sanatsal faaliyetleri

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir