Girit Medeniyetinin Özellikleri Maddeler Halinde

  • Ege’de kurulan ilk medeniyet Girit’tir. Burada yapılan kazılar da toprağın en alt karında köy yaşantısını ortaya koyan bulgulara rastlanmıştır. Bu durum Girit’te hayatın Cilalı Taş Devri’yle başladığını gösterir.
  • Girit’te elde edilen bulgular Anadolu medeniyetiyle büyük benzerlikler gösterir. Bazı antropolojik araştırmalarda bunların Anadolu medeniyetleriyle akraba olduğunu kanıtlar.
  • Siyasi birliği sağlayamayan Giritliler şehir devletleri halinde yaşadılar. Bu şehirlerin etrafında kale ve surların bulunmaması devletler arasında savaşların olmadığını ve Girit’in güçlü bir donanmaya sahip olduğunu gösterir.
Girit Medeniyetinin Özellikleri Maddeler Halinde
Girit Medeniyeti – Knossos Sarayı
  • Girit’te yaşayanlar kolonicilik ve deniz ticareti ile uğraşırlardı. Mısır, Kıbrıs, Suriye ticari merkezlerindendi.
  • Giritliler Mısır’dan etkilenerek onlardan hiyeroglif yazıyı öğrendiler ancak yine de kendine özgü olan Hece Yazısını kullandılar. 
  • Girit ekonomisi ticaret, tarım ve balıkçılığa dayanırdı. Nakış ve resim önemli sanat dallarında gelişmişlerdi.
  • Giritliler çok tanrıya inanırlardı, en büyük tanrıları ise Rea’ydı. Girit dinde Anadolu uygarlıklarından etkilendiği söylenebilir.
  • Mimaride gelişen Giritlilerin en önemli yapıları Knossos Sarayları’dır. 
  • Girit medeniyetı Akaların (Miken) istilasıyla son bulmuştur. (MÖ. 2000)

OKUMA TAVSİYESİ: Girit Medeniyeti Hakkında Bilgi


] }

Tavsiye Konular

Roma Medeniyetinin Özellikleri Maddeler Halinde

Roma Medeniyetinin Özellikleri Maddeler Halinde

Roma Medeniyetinin Özellikleri Maddeler Halinde başlıklı yazımızda Roma İmparatorluğunun siyasi tarihi, sanatı, dini, dünya medeniyetine katkıları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir