Miken Uygarlığı Özellikleri Maddeler Halinde

Miken Uygarlığı Özellikleri Maddeler Halinde
Miken Uygarlığı – Truva Savaşı
  • Mikenler MO. 2000’li yıllarda Orta Avrupa’dan gelerek Girit Medeniyetine son verdiler ve Ege Havzasında kendi medeniyetlerinin kurdular.
  • Mora Yarımadası’nı merkez edinen Akalar; merkezi değil şehir devletleri şeklinde yönetildiler. Bu yüzden Akalar’da siyasi birliğin olmadığını söyleyebiliriz.
  • Miken uygarlığını meydana getiren Akalar, Çanakkale bölgesinde yaşayan Truvalılarla savaştılar. Tarihe Truva Savaşları olarak geçen bu olay aynı zamanda boğazların hakimiyeti için yapılmış ilk savaştır. (İlyada Odesta destanı bu savaşı, Agamennon’un Truva savaşları olarak anlatır)

Uyarı: İlk Çağ’da meydana gelen bu olay Çanakkale ve İstanbul Boğazlarının bu dönemde ekonomik ticari ve askeri büyük bir öneme sahip olduğunu gösterir.

  • Akalar Giritlilerden denizciliği öğrenmiş ve bu alanda gelişmişlerdir. Özellikle Ege’deki İtalya, Sicilya, Suriye medeniyetleriyle ticari ilişkilerde bulundular.
  • Akalar dinde, yazıda ve diğer alanlarda da Girit’ten etkilendiler.
  • Akalar ölümden sonra dirilmeye inandıkları için Anıt mezar mimarisine önem verdiler. Şato (kubbeli) ve kuyu mezarları da buna örnek olarak gösterilir.
  • Akalar Girit’ten aldıkları yazıyı geliştirerek Grekçe’nin temelini attılar.
  • Akalar MÖ. 1200’de Yunanistan’ı istila eden Dor’lar tarafında yıkıldılar. Buradan kaçan Akalar batı Anadolu’ya gelerek İyonya’yı kurdular.

OKUMA TAVSİYESİ: Miken Uygarlığı Hakkında Kısa Bilgi


] }

Tavsiye Konular

Roma Medeniyetinin Özellikleri Maddeler Halinde

Roma Medeniyetinin Özellikleri Maddeler Halinde

Roma Medeniyetinin Özellikleri Maddeler Halinde başlıklı yazımızda Roma İmparatorluğunun siyasi tarihi, sanatı, dini, dünya medeniyetine katkıları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir