Mısır Siyasi Tarihi ve Uygarlığı

İçindekiler

Mısır Siyasi Tarihi

Mısır, etrafı doğal setlerle çevrili bir Afrika ülkesidir. Bu sebeple ilkçağlarda kendine has bir kültür geliştirmiş ve dışarıdan etkilenmemiştir. Mısır için Nil nehri hayat kaynağıdır. Nil’in doğduğu yere Yukarı Mısır, Nil’in Akdeniz’e döküldüğü yere Aşağı Mısır denir. Mısır’ın tarihi devirleri üç kısma ayrılır;

a) Eski imparatorluk,

b) Orta imparatorluk,

c) Yeni imparatorluk.

Mısır uygarlığının sembolü olan piramitler eski imparatorluk döneminde yapıldı. Orta imparatorluk döneminde bayındırlık ve sulama işlerine önem verildi. Yeni imparatorluk döneminin en önemli olaylarından biri Firavun II. Ramses’in Kuzey Suriye’yi ele geçirmek için Hititler’le yaptığı Kadeş Savaşı‘dır. Bu savaştan istenilen sonuç elde edilemedi. Ege göçleri Mısır imparatorluğu’nu zayıflattı. Daha sonra Persler Mısır’ı işgal ettiler ve burasını kendilerine bağlı bir eyalet haline getirdiler (MÖ 525).

Mısır Kültür ve Medeniyeti

1) Mısır’da Devlet Yönetimi

Devlet bir krallıktı. Krallara Firavun denirdi. Firavun Tanrı’nın oğlu idi. Kral bütün insanların üstünde bir varlık olup dinî ve siyasi otoriteyi şahsında toplamıştı.

2) Mısır’da Din ve inanış

Çok tanrılı bir din anlayışı vardı. Öldükten sonra tekrar hayata döneceklerine inandıkları için ölülerini mumyalamışlardır.

3) Mısır’da Sosyal ve iktisadi Hayat

Kraldan sonra üst sınıfta, vezirler ve rahipler bulundu. Daha sonra memurlardan oluşan devlet görevlileri gelirdi. Köylülerden sonra köleler, nüfus olarak çoğunluğu oluşturuyordu. Mısır’ın en önemli gelir kaynağını tarım ürünleri teşkil etmekteydi. Ayrıca madencilik de gelişmişti.

4) Mısır’da Yazı, Dil ve Edebiyat

Hiyeroglif adı verilen Mısır resim yazısı MÖ 4000’lerde bulunmuştur. Yazı malzemesi olarak papirus adı verilen Nil nehrinin vadisinde yetişen kamış türü bir bitkiyi kullanmışlardır. Mısır yazısı Fenike alfabesine öncülük etmiştir. Hiyeroglif yazısı 1822 yılında Fransız bilgini şampolyon tarafından okunmuştur.

5) Mısır’da Bilim ve Sanat

Özellikle matematik, geometri, astronomi ve tıpta ilerlemişlerdir. Nil sularının taşma zamanının hesaplanması, astronomi ve geometrinin gelişmesinde etkili olmuştur. Mısırlılar ‘Pi’ sayısının değerini bugünküne çok yakın olarak bulmuşlardır. Bir yılı 365 gün olarak hesap etmiş, 12 aya bölmüşlerdir. Güneş yılını esas alan takvimi bulmuşlardır. Mısır takvimi Yunanlılar ve Romalılar tarafından kullanılarak geliştirilmiş ve bugünkü Milâdi Takvim ortaya çıkmıştır. Tarihte ilk yıldız listesini de Mısırlılar yapmıştır. Mısır piramitleri (Keops, Kefren, Mikerinos) dünyanın yedi harikasından biri sayılmaktadır.

OKUMA TAVSİYESİ: Mısır Medeniyeti Özellikleri Maddeler Halinde


] }

Tavsiye Konular

Roma Medeniyetinin Özellikleri Maddeler Halinde

Roma Medeniyetinin Özellikleri Maddeler Halinde

Roma Medeniyetinin Özellikleri Maddeler Halinde başlıklı yazımızda Roma İmparatorluğunun siyasi tarihi, sanatı, dini, dünya medeniyetine katkıları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir