Tarih 2

Karakoyunlu Devleti Kısa Özet

beylikten devlete

Karakoyunlu Devleti (1380-1469) Karakoyunlu Devletinin Kurucusu: Bayram Hoca Karakoyunlu Devleti Nerede Kuruldu: Doğu Anadolu Bölgesinde kurulmuştur. Karakoyunlu Devletinin Başkenti: Erciş, Tebriz Karakoyunlu Devleti en parlak dönemini Kara Yusuf zamanında yaşamıştır. Karakoyunlu Devleti Timur’a karşı Osmanlı Devleti’ni desteklemiştir. Timur baskısından kaçan Kara Yusuf, Yıldırım Beyazıt’a sığınması Ankara Savaşı‘nın sebeplerinden biridir. Timur’un vefatından sonra bölgede daha da güçlenen Karakoyunlu Devleti’ne Akkoyunlu Uzun …

Devamını Oku

Akkoyunlu Devleti Kısa Özet

beylikten devlete

Akkoyunlu Devleti Akkoyunlu Devletinin Kurucusu: Kara Yölük Osman Bey Akkoyunlu Devleti Nerede Kuruldu: Doğu ve Güney Doğu Anadolu Bölgesinde kurulmuştur. Akkoyunlu Devletinin Başkenti: Diyarbakır, Tebriz Akkoyunlular Oğuzların Bayındır boyundandır.  Devleti kuran Kara Yülük Osman Bey’in ölümü sonrası taht kavgaları yaşansa da torunu Uzun Hasan zamanında devlet toparlanmış ve en güçlü dönemini yaşamıştır. Uzun Hasan Dönemi: – Dulkadiroğulları ve Gürcistan üzerine …

Devamını Oku

Türkiye Selçukluları ve Beylikler Döneminde Türk Denizciliği

türkiye tarihi

Türkiye Selçukluları ve Beylikler Döneminde Türk Denizciliği Türkler Anadolu’ya gelinceye kadar deniz ile pek haşır-neşir olmamışlardır. Türkler de denizcilik Malazgirt Savaşından sonra Anadolu’ya yerleşmeleriyle başlamıştır. Türkleri denizciliğe yönelten başlıca nedenler: 1- Anadolu’nun denizlerle çevrili olması. 2- Venedik, Ceneviz ve Papalık saldırılarına karşı Anadolu kıyılarının güvenliğini sağlamak. 3- Deniz ticaretnin kontrolünü ele geçirmek. Beylikler Dönemi Türk Denizcliği ÇAKA BEY: Bir süre …

Devamını Oku

Türklerden Önce Anadolu’nun Durumu Hakkında Bilgi

türkiye tarihi

Türklerden Önce Anadolu’nun Durumu + 11. asırda Anadolu coğrafyasında Rumlar, Ermeniler, Süryaniler ve Gürcüler yaşamaktaydı. + Bu etnik guruplar zamanında Bizans’a bağlı olsada Bizans’ın etkinliğinin zayıflaması ile doğu Anadolu’da Ermeni ve Gürcü prenslikleri kurulmuştu. + Uzun yıllar devam eden Sasani-Bizans savaşları Anadolu’ya ekonomik, sosyal ve kültürel açıdan büyük zarar vermişti. Özellikle Doğu Anadolu’da nüfus azalmış, insanlar kıyı bölgelere ve büyük şehirlere …

Devamını Oku

Danişmentliler Beyliği Hakkında Kısa Bilgi

türkiye tarihi

Giriş: Sultan Alparslan, Malazgirt Meydan Muharebesi sonrası Anadolu’da Türklere karşı koyacak bir kuvvet kalmadığından Danişmend Ahmet Gazi, Ebulkasım Saltuk Bey, Mengücek Ahmet Gazi, Artuk Bey, Kutalmışoğlu Süleyman Şah, Çaka Bey gibi önemli önemli kumandan ve emirlerini Anadolu’nun çeşitli bölgelerini fethetmekle görevlendirdi. Kumandanlar fetheyledikleri bölgelerinde yöneticisi olacaktı. Danişmentliler Beyliği + Danişment Ahmet Gazi, Fırat’tan Sakarya’ya kadar Orta ve Kuzey Anadolu’yu fethederek …

Devamını Oku

Anadoluda Kurulan İlk Türk Beylikleri Özet

türkiye tarihi

Anadoluda Kurulan İlk Türk Beylikleri SALTUKLULAR (1072 – 1202) Anadolu’da kurulan ilk Türk beyliği olan Saltuklular Erzurum merkezli olarak Sultan Alp Arslan’ın kumandanlarından Ebul Kasım Saltuk tarafından kurulmuşlardır (1072). Hakimiyet sahalarının içinde Bayburt ve Kars’ta yer alır. Haçlılar, Gürcüler, Ermeniler ve Trabzon Rum İmparatorluğu ile mücadele ettiler. Erzurum, ticaret yolları üzerinde bulunduğundan Saltuklular döneminde tam bir ticari merkez olmuştur. Saltuklulardan …

Devamını Oku

Türkiye Tarihine Giriş Konu Anlatımı

türkiye tarihi

MALAZGİRT SAVAŞI’NDAN SONRA ANADOLU DA KURULAN İLK TÜRK DEVLET VE BEYLİKLERİ Anadolu ismi Anatolia’dan gelmektedir. Anatolia’da “güneşin doğduğu yer” anlamına gelir. Müslümanlar tarafından Anadolu’ya Rum memleketi, Rum yurdu anlamına gelen “Diyar-ı Rum” ve “Memalik-i Rum” biçiminde hitab edilmiştir. Batılı kaynaklarda 1176 Miryokefalon Savaşı sonrası (12. yüzyıldan itibaren) Anadolu’ya Türk diyarı anlamına gelen “Türkia” denilmeye başlanmıştır. 3 kıtanın kesişim noktasında yer alan …

Devamını Oku

Saltuklular Hakkında Kısa Bilgi

türkiye tarihi

Saltuklu Beyliği (1072-1202) Saltukluların Kuruluş Tarihi: 1072 Saltukluların Kurucusu: Ebulkasım Saltuk Bey Saltukluların Başkenti: Arz-ı Rum (Erzurum) Saltukluların Hakimiyet Sahası: Erzurum, Bayburt, Pasinler, Tercan, Ispir, Oltu, Tortum, Micingerd, Saltukluların En Güçlü Hükümdarı: İzeddin Saltuk Bey Saltukluların Siyasi Faaliyetleri + Danışmendli Beyliği ile beraber Haçlılara karşı savaştılar. + Doğu’da Gürcülerle mücadele ettiler. + Türkiye Selçuklu Sultanı Rükneddin Süleyman Şah Erzurum’u ele …

Devamını Oku

Mengücekliler Beyliği Hakkında Kısa Bilgi

türkiye tarihi

Mengücekliler Beyliği Mengücekliler Beyliğinin Kuruluş Tarihi: 1080 Mengücekliler Beyliğinin Kurucusu: Mengücek Ahmet Gazi Mengücekliler Beyliğinin En Güçlü Hükümdarı: Mengücek Ahmet Gazi Mengücekliler Beyliğinin Başkenti: Erzincan Mengücekliler Beyliğinin Hakimiyet Sahası: Erzincan, Kemah, Divriği ve Şebinkarahisar Mengüceklilerin Siyasi ve Askeri Faaliyetleri: + Mengücek Ahmet Gazi, Gürcülere ve Rumlara karşı başarılı savaşlar yaptı. + Mengücek Gazi’nin oğlu İshak döneminde güç kaybeden beylik önce …

Devamını Oku

Artuklular Hakkında Bilgi

türkiye tarihi

Artuklular Artuk Bey, Selçuklu kumandanı olarak Sultan Melikşah devrinde Anadolu’da fetihlerde bulunmuş, daha sonra Suriye Selçuklu Meliki Tutuş’un hizmetinde Kudüs’ü yönetmiştir. Ölümüyle Kudüs’ün yönetimini devralan oğulları Sökmen ve İl Gazi, Kudüs’ü Fatımîlere karşı koruyamayınca Güney Doğu Anadolu bölgesine geldiler. (1098) Bu coğrafya da 3 ayrı Artuklu Beyliği kurdular; 1. Hasan keyf (Hısn-ı keyfa) Artukluları: (1102-1231) Kurucusu Sökmen Gazi’dir. Eyyubiler tarafından …

Devamını Oku