Değişen Dünya ve Türk Dış Politikası Balkanlar

Değişen Dünya ve Türk Dış Politikası

Balkanlar

Soğuk Savaş Dönemi’nde Balkan ülkelerinin Varşova Paktı üyesi olmaları Türkiye’nin bölge devletleri ile iliş­kilerini olumsuz etkilemiştir.

Varşova Paktı’nın dağılmasıyla Türkiye bölgedeki en etkili devletlerden biri haline gelmiştir.

Türkiye’nin Balkanlara Yönelik Politikaları
 • BM ve NATO’nun Balkanlarda oluşturduğu barış gücü içerisinde yer almıştır.
 • Boşnaklara yönelik saldırıların durdurulması için girişimlerde bulunulmuştur.
 • NATO’nun Kosova harekatında aktif rol almıştır.
 • Kosova’nın bağımsızlığını tanıyan ilk ülkeler arasında yer almıştır.
 • Makedonya’yı tanımış ve toprak bütünlüğünü desteklemiştir.
 • Arnavutluk’un batıya açılma politikasını desteklemiştir.

Türkiye, Bulgaristan ile, Bulgar topraklarındaki Türk azınlıkların hakları konusunda sorun yaşamaktadır.

Bulgaristan’ın Türk Azınlığa Yönelik Tutumları
 • Türkleri Bulgarlaştırma (asimile) politikası takip edilmiştir
 • Ülke içerisinde Türkçe konuşulması yasaklanmış­tır
 • Türkçe isimlerin kullanılmaması için baskı uygu­lanmıştır
 • Türklerin mülklerine el konulmuştur
 • Türklerin “Müslüman Bulgar” oldukları savunul­muştur.

Bu baskılar nedeniyle Bulgaristan’dan çok sayıda göç­men Türkiye’ye gelmiştir.

Türkiye, Yunanistan ile sınır komşusu olmasından do­layı ve Yunanistan topraklarında Türk azınlıkların bu­lunmasından dolayı sorunlar yaşamıştır.

Türkiye ile Yunanistan Arasındaki Sorunlar

-Ege Denizi ile ilgili sorunlar (kıta sahanlığı, adalar)

-Balkanlarda nüfuz mücadelesi

-Yunanistan’ın Türkiye’ye yönelik terör faaliyetlerini desteklemesi

-Türkiye’nin AB üyeliğine karşı Yunanistan’ın veto hakkını kullanması

-Kardak Kayalıkları krizi (1996’da Ege Denizi’ndeki bu kayalıklar yüzünden Türkiye ile Yunanistan sa­vaşın eşiğine kadar gelmiştir.)

-Batı Trakya Türkleri Sorunu

-Kıbrıs Sorunu

Batı Trakya Türkleri Sorunu Balkan Savaşlarından günümüze kadar devam eden bir sorun olmuş, Yu­nanistan Türkler için, “Müslüman Azınlık” iddiasını savunmuştur.

1999 yılında Türkiye’de meydana gelen deprem ne­deniyle Yunanistan’ın Türkiye’ye yardım etmesi ilişkile­rin olumlu şekilde gelişmesine yol açmış, Yunanistan, Helsinki Zirvesi’nde Türkiye’nin adaylığına yeşil ışık yakmıştır.


Tavsiye Konular

küreselleşen dünya

Kyoto Protokolü Nedir Kısaca

KÜRESEL SORUNLAR Küresel Isınma Kyoto Protokolü Kyoto Protokolü, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesine (BMİDÇS) ...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir