Değişen Dünya ve Türk Dış Politikası Balkanlar

İçindekiler

Değişen Dünya ve Türk Dış Politikası

Balkanlar

Soğuk Savaş Dönemi’nde Balkan ülkelerinin Varşova Paktı üyesi olmaları Türkiye’nin bölge devletleri ile iliş­kilerini olumsuz etkilemiştir.

Varşova Paktı’nın dağılmasıyla Türkiye bölgedeki en etkili devletlerden biri haline gelmiştir.

Türkiye’nin Balkanlara Yönelik Politikaları
 • BM ve NATO’nun Balkanlarda oluşturduğu barış gücü içerisinde yer almıştır.
 • Boşnaklara yönelik saldırıların durdurulması için girişimlerde bulunulmuştur.
 • NATO’nun Kosova harekatında aktif rol almıştır.
 • Kosova’nın bağımsızlığını tanıyan ilk ülkeler arasında yer almıştır.
 • Makedonya’yı tanımış ve toprak bütünlüğünü desteklemiştir.
 • Arnavutluk’un batıya açılma politikasını desteklemiştir.

Türkiye, Bulgaristan ile, Bulgar topraklarındaki Türk azınlıkların hakları konusunda sorun yaşamaktadır.

Bulgaristan’ın Türk Azınlığa Yönelik Tutumları
 • Türkleri Bulgarlaştırma (asimile) politikası takip edilmiştir
 • Ülke içerisinde Türkçe konuşulması yasaklanmış­tır
 • Türkçe isimlerin kullanılmaması için baskı uygu­lanmıştır
 • Türklerin mülklerine el konulmuştur
 • Türklerin “Müslüman Bulgar” oldukları savunul­muştur.

Bu baskılar nedeniyle Bulgaristan’dan çok sayıda göç­men Türkiye’ye gelmiştir.

Türkiye, Yunanistan ile sınır komşusu olmasından do­layı ve Yunanistan topraklarında Türk azınlıkların bu­lunmasından dolayı sorunlar yaşamıştır.

Türkiye ile Yunanistan Arasındaki Sorunlar

-Ege Denizi ile ilgili sorunlar (kıta sahanlığı, adalar)

-Balkanlarda nüfuz mücadelesi

-Yunanistan’ın Türkiye’ye yönelik terör faaliyetlerini desteklemesi

-Türkiye’nin AB üyeliğine karşı Yunanistan’ın veto hakkını kullanması

-Kardak Kayalıkları krizi (1996’da Ege Denizi’ndeki bu kayalıklar yüzünden Türkiye ile Yunanistan sa­vaşın eşiğine kadar gelmiştir.)

-Batı Trakya Türkleri Sorunu

-Kıbrıs Sorunu

Batı Trakya Türkleri Sorunu Balkan Savaşlarından günümüze kadar devam eden bir sorun olmuş, Yu­nanistan Türkler için, “Müslüman Azınlık” iddiasını savunmuştur.

1999 yılında Türkiye’de meydana gelen deprem ne­deniyle Yunanistan’ın Türkiye’ye yardım etmesi ilişkile­rin olumlu şekilde gelişmesine yol açmış, Yunanistan, Helsinki Zirvesi’nde Türkiye’nin adaylığına yeşil ışık yakmıştır.


] }

Tavsiye Konular

küreselleşen dünya

Kyoto Protokolü Nedir Kısaca

İçindekiler KÜRESEL SORUNLAR Küresel Isınma Kyoto Protokolü Kyoto Protokolü, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesine …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir