Değişen Dünya ve Türk Dış Politikası Ortadoğu

Değişen Dünya ve Türk Dış Politikası

Ortadoğu

Türkiye, 1990 yılında Irak’a yapılan askeri müdahale­ye destek vermiş, ancak bölgede oluşan istikrarsız­lık Türkiye’yi hem siyasi hem de ekonomik anlamda olumsuz etkilemiştir. Türkiye Irak’a yönelik istikrarın sağlanması, toprak bütünlüğünün korunması ve böl­genin kalkınmasında etkin olma politikalarını izlemek­tedir.

Türkiye ile Suriye, su sorunu ve Suriye’nin terörist faaliyetlere destek vermesi konusunda sorun yaşa­mış ancak son dönemlerde Suriye’nin teröre verdi­ği desteği kesmesi ve ABD’nin yaptırımlarına karşı Türkiye’nin Suriye’yi desteklemesi Türkiye ile Suriye ilişkilerinin düzelmesini sağlamıştır.

İran’ın da terörist faaliyetlere destek vermesi nedeniy­le Türkiye ile İran arasında sorunlar çıkmıştır. ABD’nin İran’a yönelik ambargosuna Türkiye’nin destek ver­memesi, İran’ın terörist faaliyetlere desteğini kesmesi ve İran doğal gazının Türkiye üzerinden Batı’ya ulaş­tırılması Türkiye İran ilişkilerinin gelişmesine ortam hazırlamıştır.

Türkiye İsrail ilişkileri ilk dönemlerde, karşılıklı diplo­matik görüşmelerle devam etmiştir.

2000’li yıllarda ise İsrail’in Filistin’e yönelik saldırıları Türkiye tarafından tepkiyle karşılanmış ve Türkiye- İsrail ilişkileri sınırlı düzeyde devam etmiştir.


Tavsiye Konular

küreselleşen dünya

Kyoto Protokolü Nedir Kısaca

KÜRESEL SORUNLAR Küresel Isınma Kyoto Protokolü Kyoto Protokolü, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesine (BMİDÇS) ...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir