Değişen Dünya ve Türk Dış Politikası Ortadoğu

İçindekiler

Değişen Dünya ve Türk Dış Politikası

Ortadoğu

Türkiye, 1990 yılında Irak’a yapılan askeri müdahale­ye destek vermiş, ancak bölgede oluşan istikrarsız­lık Türkiye’yi hem siyasi hem de ekonomik anlamda olumsuz etkilemiştir. Türkiye Irak’a yönelik istikrarın sağlanması, toprak bütünlüğünün korunması ve böl­genin kalkınmasında etkin olma politikalarını izlemek­tedir.

Türkiye ile Suriye, su sorunu ve Suriye’nin terörist faaliyetlere destek vermesi konusunda sorun yaşa­mış ancak son dönemlerde Suriye’nin teröre verdi­ği desteği kesmesi ve ABD’nin yaptırımlarına karşı Türkiye’nin Suriye’yi desteklemesi Türkiye ile Suriye ilişkilerinin düzelmesini sağlamıştır.

İran’ın da terörist faaliyetlere destek vermesi nedeniy­le Türkiye ile İran arasında sorunlar çıkmıştır. ABD’nin İran’a yönelik ambargosuna Türkiye’nin destek ver­memesi, İran’ın terörist faaliyetlere desteğini kesmesi ve İran doğal gazının Türkiye üzerinden Batı’ya ulaş­tırılması Türkiye İran ilişkilerinin gelişmesine ortam hazırlamıştır.

Türkiye İsrail ilişkileri ilk dönemlerde, karşılıklı diplo­matik görüşmelerle devam etmiştir.

2000’li yıllarda ise İsrail’in Filistin’e yönelik saldırıları Türkiye tarafından tepkiyle karşılanmış ve Türkiye- İsrail ilişkileri sınırlı düzeyde devam etmiştir.


] }

Tavsiye Konular

küreselleşen dünya

Kyoto Protokolü Nedir Kısaca

İçindekiler KÜRESEL SORUNLAR Küresel Isınma Kyoto Protokolü Kyoto Protokolü, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesine …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir