Doğu Blokundan Sonra Avrupa’da Yeni Arayışlar Özet

Doğu Blokundan Sonra Avrupa’da Yeni Arayışlar Özet

Doğu Bloğu İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra SSCB önderliğinde şekillenen ve ABD önderliğinde oluşan Batı Bloğu’na karşı meydana getirilen bir yapılanma olmuştur.

Doğu Bloğu gerek ekonomik gerekse siyasi uygula­maları itibariyle dışa kapalı, özgürlüklerin kısıtlandığı, tek partili sistemlerin hakim olduğu ülkelerin birlikteliği haline gelmiştir.

Bu yapılanmaya karşı ilk tepkiler 1950’li yıllarda baş­lamıştır. SSCB hegemonyasına karşı ilk baş kaldıran devletler Çekoslovakya, Doğu Almanya, Macaristan ve Polonya olmuştur.

1980’li yıllarda Doğu Bloğu’nda yer alan devletlerde yönetimlere karşı halk hareketleri artmaya başlamış­tır.

Doğu Bloğu’nda yaşayan halklar öncelikli olarak ken­di ülkelerindeki komünist partilerin kontrollerinden kurtulmayı amaçlamışlardır. Doğu Bloğu’nda yer alan Doğu Avrupa ülkelerinin çoğunda bu değişim demok­ratik eylem ve seçimler sonrasında gerçekleşmiştir.

Bu genel durumun dışında kalan tek ülke Romanya ol­muştur. Devlet başkanı Ceaussescu (Çavusesku) halk ayaklanması sonucu devrilmiştir.

Bazı Doğu Bloğu ülkelerinde de komünist partiler ken­dilerini feshederek çok partili sisteme geçmişlerdir.

Çok partili sisteme ve serbest pazar ekonomisine ge­çiş Doğu Bloğu’na ait uluslararası örgütlerin de da­ğılmasına neden olmuştur. Bunların en önemlileri de ekonomik işbirliğini öngören COMECOM ile askeri işbirliği öngören VARŞOVA PAKTI’dır.

Doğu Bloğu’nun yıkılması Soğuk Savaş Dönemi’nin de kapanmasına neden olmuştur. Bu durum aynı za­manda dünya güçler dengesini değiştirmiş ABD’yi dünyada daha etkili duruma getirmiştir.

Ayrıca NATO’nun da uluslararası alandaki faaliyet alanlarını yeniden gözden geçirmesine ve yapılanma­sına neden olmuştur.

SSCB’nin dağılmasıyla bağımsız olan birçok devlet de bu süreçten etkilenmiştir. Bu devletlerden bazıları BDT’yi oluştururken bazıları da NATO’ya ve AB’ye üye olmuşlardır.


] }

Tavsiye Konular

küreselleşen dünya

Kyoto Protokolü Nedir Kısaca

İçindekiler KÜRESEL SORUNLAR Küresel Isınma Kyoto Protokolü Kyoto Protokolü, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesine …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir