Doğu Cephesi Özet

Doğu Cephesi

? Sovyet Rusya’nın 1. Dünya Savaşı’ndan çekilmesi sonrasında Kafkaslarda Ermenistan diye bir devlet doğmuştur. Ermenistan’ın sınırları Kars ve çevresini de içine almıştır. Bu süreçte doğuda yoğun olarak Ermenilerin gerçekleştirdiği katliamlar yaşanmaktaydı.

? Bu kötü gidişi durdurmak için TBMM Kazım Karabekir Paşa’yı görevlendirdi.

? TBMM’nin emrine giren düzenli ordu, karşı savaşında Ermenilerin mağlup etmeyi başarmıştır. Bu, TBMM’nin emrine giren düzenli ordunun uluslararası alanda kazandığı ilk askeri başarıdır.

Gümrü Antlaşması

?  3 Aralık 1920’de TBMM ile Ermenistan Demokratik Cumhuriyeti arasında imzalanmıştır.

Doğu Cephesi Özetini okudunuz. Konu bütünlüğü açısından bir sonraki yazımızda söz ettiğimiz Gümrü Antlaşması’nın Maddeleri ve Önemi konusunu okumanız faydalı olacaktır.


Tavsiye Konular

Kurtuluş Savaşında Cepheler

Kars Antlaşmasının Maddeleri ve Önemi

Kars Antlaşması Kars Antlaşması, Sakarya Meydan Muharebesi sonrası TBMM Hükümeti ile Azerbaycan, Ermenistan ve Gürcistan ...