Gümrü Antlaşması’nın Maddeleri ve Önemi

Gümrü Antlaşması

Gümrü Antlaşmasının Maddeleri

? Kars, Sarıkamış, Kağızman ve Iğdır Türkiye’de, Gümrü, Ermenistan’da kalacaktır.

? Ermenistan, Sevr’den doğan haklarından vazgeçecek ve Türkiye’ye karşı düşmanca bir faaliyette bulunmayacaktır.

? Ermenilerden Türklere karşı silah kullanmamış olanlar Türkiye’ye geri dönebileceklerdir.

Gümrü Antlaşmasının Önemi

 ? TBMM’nin uluslararası alanda ilk antlaşması ve ilk diplomatik zaferidir.

? Sevr’i tanımayan ve TBMM’yi tanıyan ilk devlet Ermenistan olmuştur.

? Doğu sınırımız çizilmeye başlanmıştır.

? Doğuda büyük oranda güvenlik sağlanmıştır. Bunun üzerine doğudaki birliklerin büyük bölümü batıya kaydırılmıştır.

Gümrü Antlaşması’nın Maddeleri ve Önemi konusunu okudunuz. Konu bütünlüğü açısından bir sonraki konumuz Doğu Cephesi Özeti okumanız faydalı olacaktır.

Kaydet

Kaydet

Kaydet


Tavsiye Konular

Kurtuluş Savaşında Cepheler

Kars Antlaşmasının Maddeleri ve Önemi

Kars Antlaşması Kars Antlaşması, Sakarya Meydan Muharebesi sonrası TBMM Hükümeti ile Azerbaycan, Ermenistan ve Gürcistan ...