Düzmece Mustafa Çelebi İsyanı Hakkında Bilgi

Mustafa Çelebi İsyanı

Çelebi Mehmet Dönemi İsyanı: Ankara Savaşı sonrası Timur, Şehzade Mustafa’yı yanına alarak Semerkand’a döndü. Onun ölümüyle Mehmet Çelebi Anadolu’ya döndü. Mustafa Çelebi, Bizans İmparatorluğundan aldığı destekle tahtı ele geçirmek için isyan etti. Mehmet Çelebi, onun kardeşi olmadığını iddia etti. Bundan dolayı Düzmece Mustafa denildi. I. Mehmet, Rumeli’ye gelerek Mustafa Çelebi’yi yenilgiye uğrattı. Bunun üzerine Mustafa Çelebi Bizans’a sığındı.

II. Murat Dönemi İsyanı: II. Murat tahta çıktığında Bizans, Yıldırım’ın oğlu Mustafa Çelebi ve Aydınoğlu Cüneyt Beyi,Teselya bölgesi ve Gelibolu’yu Bizans’a vermeleri karşılığında serbest bıraktı. Germiyanoğulları Mustafa Çelebi’yi destekledi. Karamanoğulları Hamitoğulları topraklarını işgal etti. Menteşeoğulları, ayaklanarak Aydınoğulları ve Saruhanoğulları’nın bir kısım topraklarını ele geçirdi. İsfendiyar Bey, Candaroğulları topraklarını ele geçirdi. Böylece Osmanlı devleti tehlikeli bir döneme girdi.

Mustafa Çelebi taraftarlarının desteği ile Edirne’ye gelerek padişahlığını ilan etti. II.Murat önce Mustafa Çelebiyi destekleyenleri kendi tarafına çekmeye çalıştı. Cenevizlilerinde desteğini alarak durumunu güçlendirmeye çalıştı. Mustafa Çelebi II.Murat’ın hazırlık yaptığı Bursa üzerine yürüdü. II.Murat Rumeli askerlerini ve uç beylerini kendi yanına çekti. Cüneyt Bey’e İzmir ve Aydın ilini vaat ederek Mustafa Çelebi’den ayrılmasını sağladı. Bu gelişmeler üzerine Edirne’ye çekilen ve Eflak’a kaçma girişiminde bulunan Mustafa Çelebi yakalanarak hanedandan olmadığı ilan edilip öldürüldü (1422).


] }

Tavsiye Konular

I. Murat Dönemi Önemli Olayları Maddeler Halinde

I. Murat Dönemi Önemli Olayları Maddeler Halinde

Osmanlı Devleti’nin 3. padişahı I. Murat döneminde (Hüdavendigar) Rumeli’de, Anadolu’da gerçekleşen siyasi olaylar ve teşkilatlanma …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir