Edirne-Segedin Antlaşmasının Önemi

Tarih 2 dersi müfredatında Beylikten Devlete ünitesi içinde yer alan Balkanlardaki Osmanlı Hakimiyetinin Güçlenmesi konusu dahilinde ki Edirne-Segedin Antlaşmasının Önemini aşağıdan okuyabilirsiniz.

2. Murat Dönemindeki Siyasi Gelişmeler ve özellikler Edirne-Segedin Antlşması ile ilgili ayrıntılı bilgi almak lütfen buraya tıklayınız.

Antlaşma maddeleri incelendiğinde bu antlaşmanın Osmanlı Devleti açısından önemi neler olabilir?

Edirne-Segedin Antlaşmasının Önemi

— Macar tehlikesine karşı arada bir tampon bölge oluşturulmuştur. (Eflak)

— Osmanlı’nın Balkan devletleri ile yaptığı ilk antlaşmadır.

— Osmanlı’ya zaman kazandırarak, yeniden toparlanmasına fırsat sağlamıştır.

— İlk kez Balkanlarda sınır kavramı kullanılarak, Tuna nehri sınır çizilmiştir.

— Antlaşmanın getirdiği huzur ortamı (Karamanoğullarını da yendikten sonra) II. Murat’a tahtı oğlu Mehmet’e bırakma imkanı sağlamıştır.


] }

Tavsiye Konular

I. Murat Dönemi Önemli Olayları Maddeler Halinde

I. Murat Dönemi Önemli Olayları Maddeler Halinde

Osmanlı Devleti’nin 3. padişahı I. Murat döneminde (Hüdavendigar) Rumeli’de, Anadolu’da gerçekleşen siyasi olaylar ve teşkilatlanma …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir