Kök Türklerin Türk Tarihindeki Yeri ve Önemi

Kök Türklerin Türk Tarihindeki Yeri ve Önemi

1)- Tarihte ilk defa Türk adıyla kurulan devlet, Kök Türk Devleti’dir.
2)- Orhun Anıtlarını dikerek (II.Kök Türk zamanında) Türk tarihi ve Türk edebiyatının ilk yazılı kaynaklarını oluşturmuşlardır.
3)- Milliyetçilik duygusu, Fransız ihtilalinden 1000 yıl önce Göktürkler döneminde en yüksek seviyede yaşanmıştır.
4)- Asya Hun Devleti’nden sonra Türkleri tarihte ikinci defa tek bayrak altında toplamayı başarmışlardır.
5) İslamiyet öncesi Türk devletlerinden en geniş sınırlara sahip olanıdır.
6) İlk Türk alfabesini (Kök Türk ALFABESİ) ve Takvimini (12 Hayvanlı Takvim) Kullandılar.
7) Orta Asya Türkleri ile Bizans arasındaki ilk ilişkiler bu dönemde başladı.


Tavsiye Konular

ilk turk devletleri

Ortaçağ Avrupasında Kilise ve Papalık

Kilise ve Papalık M.S. III. ve IV. yüzyıllarda Avrupa’da önemli bir konuma sahip olan Roma ...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir