SSCB nin Dağılması Özet

İçindekiler

SSCB nin Dağılması Özet

SSCB’DE DEĞİŞİM VE SONUÇLARI

SSCB’de Politika Değişiklikleri ve Nedenleri için tıklayınız.

SSCB nin Dağılması

Siyasi sistemi, devlet örgütünü ve hükümet yapısını yeniden düzenlemeyi amaçlayan Gorbaçov’un Baltık cumhuriyetleri olarak nitelendirilen Estonya, Letonya ve Litvanya’da başlayan bağımsızlık hareketlerini önlemek için Aralık 1990’da “Egemen Devletler Birli­ği Antlaşması” fikirlerini ortaya atmıştır. Gorbaçov bu antlaşma ile Sovyet Cumhuriyetleri arasındaki ilişkileri daha etkin ve güçlü hale getirmek istemiştir.

“Egemen Devletler Birliği” fikri SSCB’deki 10 cum­huriyet tarafından kabul görmüştür. Ancak Birlik içe­risindeki en güçlü devlet konumunda bulunan Rusya Federasyonu Boris Yeltsin’in ekonomik bağımsızlık ve serbest piyasa ekonomisi istekleriyle başlayan ba­ğımsızlık süreci Birlik içerisindeki diğer cumhuriyetler arasında da hızla yayıldı.

Gorbaçov’un “Egemen Devletler Birliği Antlaşması” fikrine ve SSCB içindeki cumhuriyetlerin bağımsız ol­malarına karşı olan gruplar 18 Ağustos 1991 ’de darbe girişiminde bulunarak Gorbaçov’u ev hapsine aldılar.

Boris Yeltsin bu girişime karşı çıkarak halkı darbeci­lere karşı mücadeleye çağırdı. Bu durum Batı’dan da büyük destek gördü. Darbe girişiminde bulunan bu gelişme karşısında Gorbaçov’un ev hapsini kaldırdılar. Darbe girişimi sonuçsuz kaldı.

Uyarı: 19 Ağustos 1991’de Kremlin Sarayı’na 1917 Bolşevik İhtilali öncesindeki Rus Bayrağının çekilmesi SSCB’nin tarihi misyonunu tamamladığının bir göstergesidir.

Gorbaçov 24 Ağustos 1991’de Komünist Parti liderli­ğinde 25 Aralık 1991 ’de de SSCB devlet başkanlığın­dan istifa etti. Yerine Boris Yeltsin geçmiştir.

Bu süreçte SSCB’ye bağlı cumhuriyetlerde bağımsız­lıklarını peş peşe ilan edince SSCB dağılmıştır.

SSCB’nin Dağılmasının Doğu Avrupa’ya Etkileri için tıklayınız.

SSCBnin Dağılmasının Dünya Güçler Dengesi Üzerine Etkileri için tıklayınız.


] }

Tavsiye Konular

küreselleşen dünya

Kyoto Protokolü Nedir Kısaca

İçindekiler KÜRESEL SORUNLAR Küresel Isınma Kyoto Protokolü Kyoto Protokolü, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesine …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir