SSCBnin Dağılmasının Doğu Avrupaya Etkileri

İçindekiler

SSCB’DE DEĞİŞİM VE SONUÇLARI

SSCB’de Politika Değişiklikleri ve Nedenleri için tıklayınız.

SSCB nin Dağılması Özet için tıklayınız.

SSCB’nin Dağılmasının Doğu Avrupa’ya Etkileri

İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra Doğu Avrupa SSCB’nin etkisi altına girmiştir. Sovyet hegomanyasına karşı ilk tepki gösteren devletler Çekoslovakya, Macaristan ve Polonya olmuştur. (1953-1956)

Gorbaçov’un “Her ulus istediği kalkınma yolunu şeçme, kendi kaderini tayin etme topraklarını ve insan kaynaklarını istediği gibi kullanma hakkına sahiptir” açıklaması, Sovyet hegomanyasına karşı daha önce­den baş kaldırmış olan bu devletlerdeki aydınları ve milliyetçileri harekete geçirmiştir.

İnsan hak ve hürriyetlerini kazanmak için başlayan bu hareket Doğu Avrupa ülkelerinde önce kendi ülkele­rindeki sosyalist yönetimlerin yıkılmasıyla sonuçlan­mış daha sonrada SSCB’ye karşı bağımsızlıklarını ilan etmişlerdir.

Sosyalist yönetimden demokrasiye geçen ilk Doğu Bloğu ülkesi Çekoslovakya’dır. Değişimin kansız bir şekilde gerçekleşmesi, hareketin “Kadife Devrimi” ola­rak nitelendirilmesine neden olmuştur. (1989) Çekos­lovakya 1993’te Çek Cumhuriyeti ve Slovakya olmak üzere ikiye ayrılmıştır.

SSCBnin Dağılmasının Dünya Güçler Dengesi Üzerine Etkileri için tıklayınız.


] }

Tavsiye Konular

küreselleşen dünya

Kyoto Protokolü Nedir Kısaca

İçindekiler KÜRESEL SORUNLAR Küresel Isınma Kyoto Protokolü Kyoto Protokolü, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesine …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir