SSCBnin Dağılmasının Dünya Güçler Dengesi Üzerine Etkileri

İçindekiler

SSCB’DE DEĞİŞİM VE SONUÇLARI

SSCB’de Politika Değişiklikleri ve Nedenleri için tıklayınız.

SSCB nin Dağılması Özet için tıklayınız.

SSCB’nin Dağılmasının Doğu Avrupaya Etkileri için tıklayınız.

SSCB’nin Dağılmasının Dünya Güçler Dengesi Üzerine Etkileri

Soğuk Savaş Döneminde ABD önderliğindeki Batı Bloğu’na karşı SSCB önderliğindeki Doğu Bloğu den­ge unsuru oluşturmaktaydı. Bağlantısızlar Hareketi’ni oluşturan devletler ise bu denge unsurunda fazla be­lirleyici olamamışlardır.

SSCB’nin dağılması ABD’yi Dünya’nın lideri, tek süper gücü haline getirmiştir. Rusya Federasyonu önderli­ğinde oluşturulan Bağımsız Devletler Topluluğu’da SSCB’nin yerini alamamıştır.

XXI. yüzyıla ABD, dünyanın tek süper gücü haline ge­lince uluslararası siyasette daha rahat hareket etmeye başlamıştır. Uluslararası terörü önleme, demokrasiyi yayma gibi uluslararası alanda da kabul gören gerek­çelerle 2001 ’de Afganistan’a, 2003’te Irak’a müdaha­le etmiştir.

ABD’nin bu müdahalelerindeki gerçek amacı petrol, kaynaklarına sahip olma ve enerji kaynaklarının kulla­nımında yönlendirici olma isteğidir.

Bu süreçte Avrupa Birliği ABD’ye karşı bir denge un­suru olmak istemişse de Birliğin güçlü devletlerinden olan İngiltere’nin ABD politikalarına destek vermesi bu girişimi sonuçsuz bırakmıştır.

SSCB’nin dağılması Dünya’da yeni güç dengelerinin de oluşumuna zemin hazırlamıştır.

Rusya, son yıllar da eski gücüne tekrar sahip olabil­mek için sahip olduğu petrol ve doğalgaz kaynaklarını maksimum düzeyde kullanmaya başlamıştır.

Çin, ülke topraklarını yabancı yatırımcılara açarak ucuz iş gücünü yabancı sermaye ile birleştirerek önemli bir ekonomik ve siyasi merkez haline gelmiştir.

Hindistan’da teknolojik atılımlarla bu süreçte dikkat çeken devletlerden biri olmuştur.

Şanghay Beşlisi: 1996’da Rusya, Çin, Kazakistan, Kırgızistan ve Tacikistan’ın katılımıyla oluşmuştur. 2001’de Özbekistan’ın da katılımıyla “Şanghay İş Bir­liği Örgütü’’ adını almıştır.

Şanghay iş Birliği Örgütü’ne Hindistan, İran, Pakistan ve Moğolistan gözlemci devletler olarak destek ver­mektedir. Bu durum Dünya’da yeni bir denge unsuru­nun da doğuşunu göstermektedir.


] }

Tavsiye Konular

küreselleşen dünya

Kyoto Protokolü Nedir Kısaca

İçindekiler KÜRESEL SORUNLAR Küresel Isınma Kyoto Protokolü Kyoto Protokolü, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesine …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir