Asyada Yeniden Yapılanma Özet

İçindekiler

Asyada Yeniden Yapılanma Özet

Türk Cumhuriyetleri Bağımsız Oluyor

1917 yılında gerçekleşen Bolşevik İhtilali ile Rusya’da Çarlık yıkılmış yönetime Bolşevikler gelmiştir. Bolşeviklerin “Milletler kendi kaderlerini belirleyebilecekler ve bağımsız devletler kurabilecekler” söylemleri son­rası uzun yıllar Çarlık Rusyası’nın hakimiyeti altında kalmış Türk topluluklarında da bağımsızlık umudu art­mıştır. Ancak Sovyet Rusya, Türklerin bağımsızlıklarını tanımayarak topraklarını işgal etmiştir. Türk toplumlarının elinde bulunan değerli maden yatakları, önemli tarım alanları Moskova merkezli Sovyet Yönetimi ta­rafından kullanılmaya başlanmıştı.

XX. yüzyılın sonlarında Gorbaçov’la başlayan değişme süreci Sovyet Rusya hakimiyetinde bulunan Türkler açısından bağımsızlıklarını kazanmada uygun zemini oluşturmuştur. Türk topluluklarının bağımsızlıklarını kazanmalarıyla Türkiye ile olan ilişkileri de artmıştır. Türkiye, bu Türk devletletinin yeniden yapılanmasına katkı sağlamış ve Batı’ya açılan pencereleri olmuştur.

Atatürk; SSCB’nin dağılacağını çok önceden gör­müştür. Kendi döneminde dost ve müttefik bir devlet olarak gördüğü SSCB’nin dağılması durumunda Türk halklarının da bağımsız olacağını ifade etmiştir. Bu du­ruma Türkiye’nin her an hazır olması gerektiğini belir­terek dil, inanç, tarih birlikteliği içerisinde bütünlüğün önemini vurgulamıştır. Türkiye’nin bugünkü izlediği politikalarda bu yöndedir.


] }

Tavsiye Konular

küreselleşen dünya

Kyoto Protokolü Nedir Kısaca

İçindekiler KÜRESEL SORUNLAR Küresel Isınma Kyoto Protokolü Kyoto Protokolü, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesine …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir