Dağlık Karabağ Sorunu Özet

Dağlık Karabağ Sorunu

1823’teki nüfusunun %75’i Azeri Türklerinden oluşan Karabağ bölgesinde Azeriler ve Ermeniler birlikte ya­şamaktaydı. Gerek Çarlık Rusyası gerekse de SSCB döneminde izlenen iskan politikalarıyla 20.yüzyılın sonlarında nüfus haritası tersine dönmüş Ermeniler çoğunluğu ele geçirmiştir. Nüfus çoğunluğunu ele ge­çiren Ermeniler bu kez de Karabağ’ı kendisine bağla­mak isteyince iki topluluk arasında savaş kaçınılmaz bir hale gelmiştir. Çoğunluğu Ermenilerden oluşan Karabağ Parlamentosu Ermenistan’a katılma kararı alınca çatışmalar savaşa dönüşmüştür.

Karabağ’daki Ermeni işgali, BM başta olmak üzere bir­çok uluslararası kuruluşun telkinlerine rağmen devam etmektedir. Bu durum normalleşme sürecine sokulma­ya çalışılan Türkiye – Ermenistan ilişkilerinin en önemli açmazlarından biri olarak görülmektedir. Türkiye’nin normalleşmede Dağlık Karabağ Sorunu’nun çözümü­nü ön şart koşması kardeş ülke Azerbaycan’ın hakları­nı korumaya yönelik bir girişimdir.

Moskova yönetimi 1990’da bölgede silahsızlandırma kararı almış, Azeriler bu karara uyarken Ermeniler uy­mamıştır. Savunmasız durumda kalan Azeriler başta Hocalı olmak üzere birçok bölgede Ermeniler tarafın­dan katledilmiş, göçe zorlanmıştır. Birçok Azeri bugün anayurtları Karabağ’dan sürülmüştür.


Tavsiye Konular

küreselleşen dünya

Kyoto Protokolü Nedir Kısaca

KÜRESEL SORUNLAR Küresel Isınma Kyoto Protokolü Kyoto Protokolü, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesine (BMİDÇS) ...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir