Hasan BURAN

Beylik Döneminde Osmanlının Askeri Gücü

Beylik Döneminde Osmanlının Askeri Gücü

Beylik döneminde Osmanlının askeri gücünü Osman Bey ve Orhan Bey dönemleri şeklinde iki kısımda incelemek daha doğru olur. BİR BAK DERİM: En son da konu anlatım videosu var, bak istersen. Osman Gazi Döneminde Osmanlının Askeri Gücü Osman Gazi döneminde Osmanlı ordusu daha çok gönüllülerden oluşur. Osmanlı Beyliği’nin ilk savaşçı sınıfını, Osman Gazi’nin etrafında gaza ve ganimet amaçlı toplanan alplar ve …

Devamını Oku

Türk Devletlerinin Liderlik Mücadelesi

Türk Devletlerinin Liderlik Mücadelesi

Türk hükümdarlarının, dünyadaki diğer devlet ve milletleri hâkimiyeti altına alarak yönetmesi fikrine “Türk Cihan Hâkimiyeti Mefkûresi” denmiştir. Türk tarihinde, devlet kurma ve yönetme yetkisinin ilahi olarak hükümdara verildiğine inanılmış ve buna kut inancı denmiştir1336’da Maveraünnehir’de doğan Timur,Moğollar’ın Barulas Boyu’na mensuptur. Timur’un babası, Çağataylar’a bağlı Barulas Boyu’nun beyidir.Timur’un sarayında Türkçe konuşulmuş, Türk âdet ve gelenekleri uygulanmıştır. Bu yüzden tarihçiler, Timur’u Türkleşmiş …

Devamını Oku

Çamurluova Savaşı

çamurluova savaşının sebepleri ve sonuçları

Savaşın Tarihi:1413Savaşın Tarafları:Musa Çelebi X Çelebi MehmetÇamurluova Muharebesi hangi padişah döneminde yapılmıştır?Fetret DevriÇamurluova Muharebesi nerede yapıldı?Sofya’nın güneyinde Samakov kasabası civarında Çamurlu Muharebesi Bilgi Kartı Çamurluova Savaşının Sebebi Fetret Devrinde Musa Çelebi ve Çelebi Mehmet arasında yaşanan hükümdarlık mücadelesi Çamurlu Savaşı’nın sebebidir. OKUMA TAVSİYESİ: Ankara Savaşı ve Fetret Dönemi (1402-1413) Savaşın Sonucu Çelebi Mehmet kazandı ve Musa Çelebi boğduruldu. Çamurluova Savaşının …

Devamını Oku

Frenkyazısı Savaşı KPSS

Frenkyazısı Savaşı Bilgi Kartı

Frenkyazısı Savaşı Osmanlı ile Karamanoğulları arasında ki ilk savaş olup I. Murat döneminde Osmanlının galibiyeti ile sonuçlanmıştır. Ağırlıklı olarak KPSS değeri taşımaktadır. Savaşın Tarihi:1387Savaşın Tarafları:Osmanlı X KaramanoğullarıHangi padişah döneminde yapılmıştır?I. Murat Frenkyazısı Savaşı Sebebi, Sonucu ve Önemi Frenkyazısı Savaşının Sebebi Kösedağ sonrası başlayan beylikler döneminin en güçlü beyliği olan Karamanoğulları ile bulunduğu konumun stratejik avantajını kullanarak her geçen gün büyüyen …

Devamını Oku

Akçay Savaşı Kısaca Özet

Akçay Savaşı Kısaca Özet

Savaşın Tarihi:1398Savaşın Tarafları:Osmanlı X KaramanoğullarıAkçay Savaşı hangi padişah döneminde yapılmıştır?I. Bayezid Akçay Savaşı Bilgi Kartı Akçay Savaşının Sebebi Yıldırım Bayezid’in Niğbolu Savaşı dolayısıyla Balkanlarda olmasından faydalanan Karamanoğlu Alaüddin Bey’in Ankara’yı ele geçirmesi ve beylerbeyini esir alması Savaşın Sonucu Savaşı kazanan Osmanlı Konya’yı ele geçirdi.Karamanoğlu Alaüddin Bey öldürüldü. Bir kaç kol hariç Karamaoğulları Beyliği’ne son verilmiştir.Anadolu Türk Siyasi Birliği‘ni sağlama açısından …

Devamını Oku

Kırkdilim Savaşı Kısaca (KPSS)

Kırkdilim Savaşı Kısaca (KPSS)

Savaşın Tarihi:1392Savaşın Tarafları:Osmanlı X Kadı Burhaneddin DevletiKırkdilim Savaşı hangi padişah döneminde yapılmıştır?Yıldırım BayezidKırkdilim Savaşında şehit düşen şehzade kimdir?Şehzade Ertuğrul Kırıkdilim Savaşı Bilgi Kartı Savaşın Sebebi: İki devletin Anadolu’ya egemen olmak istemesi. Savaşın Sonucu: Çorum yakınlarında yapılan savaşı Kadı Burhaneddin kazandı. Şehzade Ertuğrul şehit düştü. Orta Anadolu karışıklıklar içinde kaldı. Kadı Burhaneddin’in Anadolu’da ki nüfuzu arttı.UZUNÇARŞILI İsmail Hakkı, Osmanlı Tarihi, TTK …

Devamını Oku

I. Kosova Muharebesi Kısaca

I. Kosova Muharebesi Kısaca

Savaşın Tarihi:1389Savaşın Tarafları:Osmanlı X Haçlılar (Sırp, Boşnak, Macar, Arnavut, Çek, Hırvat)I. Kosova Muharebesi hangi padişah döneminde yapılmıştır?I. Murat I. Kosova Muharebesi Bilgi Kartı I. Kosova Muharebesinin Sebepleri Türkleri Balkanlardan atmak.Ploşnik Bozgunu ve Osmanlı’nın Karamanoğulları ile mücadelesinden faydalanmak. I. Kosova Muharebesinin Sonuçları Sırplar vergiye bağlandı.Osmanlı sınırları Tuna nehrine kadar uzandı.I. Murat savaş meydanında şehit edildi. Yerine I. Bayezid tahta geçti. I. …

Devamını Oku

I. Bayezid Yıldırım Ünvanını Hangi Savaşta Aldı?

I. Bayezid Yıldırım Ünvanını Hangi Savaşta Aldı?

Osmanlı tarihinin en ilginç padişahlarındandır Yıldırım Bayezid. Savaş meydanında tahta geçen ilk ve tek Osmanlı padişahı olduğu gibi savaş meydanında esir düşen ilk ve te Osmanlı padişahıdır aynı zamanda. Yiğit lakabıyla anılır. Peki I. Bayezid’in “Yıldırım” ünvanı nereden gelir? Buyrun beraber bakalım. I. Bayezid’den Yıldırım diye bahsedilen ilk resmi evrak Sultan Murat’ın, 1386 yılında Karamanoğlu (Alaüddin) Ali Bey’e karşı kazandığı …

Devamını Oku

Fetret Devrinde Osmanlının Balkanlarda Toprak Kaybı Yaşamamasının Nedenleri

Fetret Devrinde Osmanlının Balkanlarda Toprak Kaybı Yaşamamasının Nedenleri

1402 Ankara Savaşı sonrası Yıldırım Bayezid’in dört oğlu arasında 1413 yılına kadar süren taht kavgaları dönemine “Fetret Devri” denir. Bu dönemde yönetimde boşluk oluşmuş, Anadolu Beyliklerinin büyük çoğunluğu tekrar kurulmuş ve Anadolu Türk siyasi birliği bozulmuştur. Fetret Devrinde Anadolu ve Balkanlar Rumeli’de ise Osmanlı pek toprak kaybı yaşamamıştır. Osmanlı’nın Fetret Devri’nde Balkanlarda toprak kaybetmemesinin sebepleri; İstimalet Politikası: Osmanlı Balkanlarda uyguladığı …

Devamını Oku

İstimalet Politikası Nedir? Amaçları ve Faydaları Nelerdir?

İstimalet Politikası Nedir? Amaçları ve Faydaları Nelerdir?

Osmanlı Devleti’nin kısa sürede cihan devleti haline gelmesinin birçok sebebi vardır. En önemli sebeplerden biri de iskan ve istimalet politikasıdır. Bu yazımızda istimalet politikasını inceleyeceğiz. OKUMA TAVSİYESİ: 10. Sınıf Tarih Osmanlı Devletinin Kısa Sürede Büyümesinin Nedenleri İstimalet Politikası Nedir? Osmanlı Devleti’nin fethettiği coğrafyalarda uyguladığı gönülleri fethetme politikasıdır. Bu politika çerçevesinde feth edilen yerlerde yerli halkın diline, dinine karışılmamış, halkın üzerinde …

Devamını Oku