Bacıyan-ı Rum Nedir Kısaca

Bacıyan-ı Rum Nedir Kısaca
Bacıyan-ı Rum Nedir

Aşık Paşazade “Tevarih-i Ali Osman” adlı eserinde Osmanlı’nın cihan devleti olmasında dört zümrenin büyük katkısından söz eder. Bunlar;

  1. Gaziyan-ı Rum
  2. Ahiyan-ı Rum
  3. Abdalan-ı Rum
  4. Bacıyan-ı Rum

Bacıyan-ı Rum Hakkında Bilgi

Bu yazımızda Osmanlı’nın kuruluş ve gelişmesine çok büyük katkıları olan “Bacıyan-ı Rum Teşkilatı“nı incelemeye çalışacağız.

  • Bacıyan-ı Rum örgütü Ahi Evran’ın eşi Fatma Bacı tarafından kurulan dünyanın bilinen ilk kadın örgütüdür.
  • Ahiliğin dengi olan kadın teşkilatıdır.
  • Bacıyan-ı Rum, Anadolu’daki Türkmen aileleri içerisinde ülke için her türlü fedakarlığı yapan kadınlar için kullanılmıştır. Bu örgüte mensup olanlar tekkelerde, kadınların bir araya geldiği ortamlarda dini, ahlaki, sosyal alanlarda çalışmalar yapmışlardır. Bunun yanında gerektiğinde silahlı olarak gaza ve cihad faaliyetlerine katılıp Osmanlı’yı desteklemişlerdir.
  • Anadolu Kadınlar Birliği ahilerin kadınlar kolu olarak yetim ve kimsesiz genç kızlara himayesine almış, onların eğitimlerinden, ev bark sahibi olmalarından sorumlu olmuşlardır. Bunun dışında kimsesiz ihtiyar kadınların bakımı, genç kızların evlendirilmesi gibi birtakım sosyal hizmetlerde bulundular. Maddi sıkıntı içinde olanlara yardım eli uzatmışlardır.

OKUMA TAVSİYESİ: Gaziyan-ı Rum Nedir? Kısaca

Kaynak: https://tarihdenizi.wordpress.com/2017/01/24/dunyada-kurulan-ilk-kadin-teskilati-baciyan-i-rum/


] }

Tavsiye Konular

Has zeamet tımar nedir?

Has Zeamet Tımar Nedir?

Dirlik çeşitleri; Has Zeamet Tımar İkta sistemi Selçuklular tarafından uygulanmış Osmanlı Devleti’nde mükemmelleştirilerek tımar sistemi …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir