Hasan BURAN

2. Murat Dönemi İsyanlar ve Savaşlar Maddeler Halinde

2. Murat Dönemi Maddeler Halinde

2. Murat Dönemi Bilgi Kartı Bu yazımızda Osmanlı Devleti’nin 6. padişahı 2. Murat dönemini anlatırken Anadolu’da Balkanlarda ve iç işlerinde meydana gelen önemli olaylara değinmeye çalıştık. 2. Murat Dönemi Yaşanan İç Sorunlar II. Murat tahta çıktığında Bizans’ın serbest bıraktığı amcası (Düzmece) Mustafa‘nın İsyanı ile uğraşmıştır. İsyanı bastırmıştır. Ancak bu sırada Bizans’ın kışkırttığı kardeşi Şehzade Mustafa isyanı baş göstermiştir.Kardeşi Mustafa’nın İsyanında …

Devamını Oku

I. Murat Dönemi Önemli Olayları Maddeler Halinde

I. Murat Dönemi Önemli Olayları Maddeler Halinde

Osmanlı Devleti’nin 3. padişahı I. Murat döneminde (Hüdavendigar) Rumeli’de, Anadolu’da gerçekleşen siyasi olaylar ve teşkilatlanma faaliyetlerini anlatmaya çalışacağız. I. Murat’ın Rumeli’de ki Faaliyetleri Sazlıdere Savaşı ve Edirne’nin Fethi 1363 yılında Balkanlarda Osmanlılara kaptırdığı toprakları geri almak isteyen Bizans ve ona yardıma gelen Bulgar güçleri Sazlıdere savaşı ile ağır bir yenilgiye uğratılmıştır. Savaş sonucu Edirne fethedilmiştir. Gümülcine ve Filibe’de ele geçirilmiştir. …

Devamını Oku

1. Mehmet Dönemi Kısaca Maddeler Halinde

Çelebi Mehmet Dönemi Olayları

Çelebi Mehmet Dönemi Bilgi Kartı Ankara Savaşı sonrası Fetret Devri’ne son veren ve Osmanlı’yı tekrar toparlayan devletin 2. kurucusu kabul edilen Çelebi 1. Mehmet Dönemi olayları kısaca maddeler halinde bu yazımızın konusu. OKUMA TAVSİYESİ: Fetret Devri Soru-Cevap 1. Mehmet Çelebi’nin Anadolu’daki Faaliyetleri Osmanlı Devleti’nin fetret devrine son veren ve Osmanlıların 2. kurucusu olarak kabul edilen 1. Mehmet döneminde Anadolu’da kaybedilen …

Devamını Oku

Orta Asya Türk Sanatı (İslamiyet öncesi)

A.ORTA ASYA TÜRK SANATI (İSLAMİYET ÖNCESİ) – Sanatın oluşumunda nelerin belirleyici olduğunu sorulacak.Hunlar M.Ö.3yy – M.S. 3yyGöktürkler 6yy – 8 yyUygurlar 8 yy – 13 yy 1-) SÜSLEME / RESİM SANATI a-) Hun Türklerinde kumaş, keçe ve çadır üzerine aplike tekniği ile yapılmış süslemeler görülür. Süslemelerde konu olarak; kaplanla dağ keçisinin grifonla geyiğin ya da bu tür hayvanların savaşımları betimlemiştir. …

Devamını Oku

Rumeli’de Uygulanan Politikalar ve Fetihlere Destek Veren Güçler

Rumeli'de Uygulanan Politikalar ve Fetihlere Destek Veren Güçler

Rumeli’de Uygulanan Politikalar ve Fetihlere Destek Veren Güçler Orhan Bey döneminde başlayan Osmanlı’nın Rumeli fetihlerini tam anlamıyla anlayabilmek için Rumeli’de uygulanan politikaları ve Rumeli fetihlerine destek veren güçleri iyi anlamak gerekir. Rumeli’de Uygulanan Politikalar Rumeli fetihlerinde uygulana temel politikalar; iskan ve istimalet politikalarıdır. İskan Politikası Fethedilen yerlere özellikle göçebe Türklerin yerleştirilmesi olarak uygulanan politikadır. Temel amacı fethedilen yerlerin Türkleştirilmesi İslamlaştırılması …

Devamını Oku

Orhan Bey Dönemi Gelişmeleri Maddeler Halinde

Orhan Gazi dönemi fetihler

Orhan Bey Dönemi Bilgi Kartı Osmanlı Devleti’nin 2. padişahı Orhan Bey Dönemi siyasi olayları ve teşkilatlanma alanında ki gelişmeleri maddeler halinde yazmaya çalıştık. Orhan Bey Dönemi Siyasi Gelişmeler Babası Osman Bey hastalanınca Osmanlıların başına geçen Orhan bey İlk olarak Bursa’yı kuşatmış ve 1326 da bu şehri ele geçirerek başkent yapmıştır.İlk kalıcı Başkent Bursa’dır.1329 da Bizans’ın yaptığı saldırıya karşı Palekanon (Maltepe) …

Devamını Oku

Has Zeamet Tımar Nedir?

Has zeamet tımar nedir?

Dirlik çeşitleri; Has Zeamet Tımar İkta sistemi Selçuklular tarafından uygulanmış Osmanlı Devleti’nde mükemmelleştirilerek tımar sistemi adını almıştır. Has Zeamet Tımar adı altında dirlikler üçe ayrılırdı. OKUMA TAVSİYESİ: Tımar Sistemi ve Özellikleri Osmanlı Devleti’nde ülke topraklarının büyük bölümü devlete aitti. Bu topraklara Miri arazi denirdi.Miri arazi dirlik adı verilen bölümlere ayrılırdı. Dirlikler de bulunan çiftçiler, toprağı ekip biçer ve vergilerini devlet …

Devamını Oku

Devşirme Sistemi Nasıl Uygulanırdı?

Devşirme Sistemi Nasıl Uygulanırdı?

Devşirme Sistemi Osmanlı Devleti’nin önemli unsurlarından Devşirme Sistemi Nasıl Uygulanırdı? Hangi çocuklar alınır? Hangi çocular alınmaz? Nasıl bir eğitimden geçerler? bu yazımızın konusu. Osmanlı’nın profesyonel ordusu olan Kapıkullarına önceleri pencik sistemi ile asker alımı yapılırken, zamanla savaş esirlerinin sayısının düşmesi ile devşirme sistemine geçilmiştir. OKUMA TAVSİYESİ: Pencik Sisteminin Özellikleri Maddeler Halinde Devşirme Sistemi Nedir? Osmanlı Devleti’nde hristiyan ailelerde alınan küçük …

Devamını Oku

Para Tağşişi Nedir? Kısaca

yıllara göre 100 dirhemden basılan akçe sayısı

Bu yazımızda Osmanlı’da devletinde Fatih’ten sonra sıklıkla başvurulan akçe – sikke – para tağşişi nedir? sorusunu cevaplamaya çalışacağız. Osmanlı’da Para & Akçe & Sikke Osmanlı Devleti’nde kullanılan para (sikke – akçe) metalden yapılmaktaydı. Orhan Gazi döneminden başlayarak Fatih Sultan Mehmet dönemine kadar gümüş para kullanıldı. Yani monometalist (tek madeni paraya dayalı) bir para sistemi kullanıldı.I. Murat döneminde bozuk para ihtiyacını …

Devamını Oku

II. Murat’ın Tahttan Feragat Etmesinin Sebepleri ve Sonuçları

Tahttan kendi isteğiyle feragat eden tek padişah: II. Murat

Tahttan kendi isteğiyle feragat eden tek padişah: II. Murat Edirne Segedin Antlaşması sonrası Sultan II. Murat tahttan feragat ederek tahtı 12 yaşında ki oğlu II. Mehmet’e bıraktı. Peki bu durumun sebepleri ve sonuçları neler? Osmanlı tarihinde tahttan feragat eden ilk ve tek Osmanlı padişahı II. Murat’tır. II. Murat’ın Tahtı Bırakmasının Sebepleri Balkanlarda üst üste yaşanan başarısılıklarOğlu Alaaddin’in ölümünden yaşadığı büyük …

Devamını Oku