Hasan BURAN

Osmanlıda Sözlü Ve Yazılı Kültürün Toplum Hayatına Etkileri

Osmanlı'da Sözlü Ve Yazılı Kültürün Toplum Osmanlı'da Sözlü Ve Yazılı Kültürün Toplum Hayatına EtkileriHayatına Etkileri

Köroğlu Beylikten Devlete Osmanlı Medeniyeti dahilinde bulunan Osmanlıda Sözlü Ve Yazılı Kültürün Toplum Hayatına Etkileri konusunu maddeler halinde özetlemeye çalıştık. Osmanlıda Sözlü Ve Yazılı Kültür Sözlü Kültür Türklerin İslamiyet’i kabulünden önce dinî törenlerde ve bazı sosyal etkinliklerde söylenen destanlar, okunan şiirler, sözlü edebiyat ürünlerini oluşturmaktaydı. Eski Türk destanlarında, şiirlerinde yer alan vatan sevgisi, kahramanlık gibi temalar Anadolu sözlü kültüründe yeniden şekillenmiştir. …

Devamını Oku

Halk Kültürü ve Kitabi Kültür

Halk Kültürü ve Kitabi Kültür özet

10. sınıf tarih dersi Halk Kültürü ve Kitabi Kültür özetimizi maddeler halinde yazmaya çalıştık. Halk Kültürü ve Kitabi Kültür Özet Osmanlı Devleti’nin Kuruluş Dönemi’nde ortaya çıkan sözlü ve yazılı edebiyat ürünleri, Türkiye Selçukluları ve Beylikler döneminin kültür dünyasıyla benzerlik gösterir.Anadolu’da XII. Yüzyıldan itibaren farklı sınıf ve seviyeden insanlar; hikâye dinleyerek, kukla ve taklit izleyerek, nükte ve şaka yaparak gülüp eğlenirdi.Türkiye …

Devamını Oku

2. Murad’ın Kültürel Faaliyetleri

II. Murat'ın kültürel hayata katkıları

II. Murad’ın Kültürel Faaliyetlerini maddeler halinde özetlemeye çalıştık. II. Murad (minyatür) Osmanlı Devleti’nin ilk dönemlerden itibaren hükümdarlar ülke topraklarını kültürel alanda canlandırılmasında baş rolü oynamışlardır. Sosyal ve kültürel hayatına canlanmasında devletin desteğinin sonuna kadar kullanması sağlamışlar, bizzat kendilerine ait özel hazineleride kullanarak eğitim ve kültür alanı yatırımlar yapmışlardır. Bunun yanında Osmanlı sultanlarının birçoğu da edebi alanda kendine ait mahlaslar kullanarak …

Devamını Oku

Osmanlı Eğitim Kurumları (10. Sınıf Tarih)

osmanlı eğitim kurumları 10. sınıf özet

10. sınıf tarih dersi Klasik Dönem Osmanlı Eğitim Kurumları özetini maddeler halinde yazmaya çalıştık. Osmanlı Eğitim Kurumları Osmanlı Devleti’nde eğitim sisteminde temel alınan amaçlar; çevresine yararlı, meslek sahibi olan, devlete olan sorumluluklarını bilen ve bu sorumlulukları uygulayan bireyler yetiştirmekti. Osmanlı eğitim sistemi içerisinde “terbiye”, “tedris” ve talim anlayışı çerçevesinde çeşitli kurumlar aracılığı ile öğretim faaliyetleri yerine getirilirdi. Sivil eğitim kurumları; …

Devamını Oku

Osmanlı Devlet İdaresini Oluşturan Unsurlar

Osmanlı Devlet İdaresini Oluşturan Unsurlar

Osmanlı Devlet İdaresini Oluşturan Unsurlar dolayısıyla Osmanlı toplumun genel yapısını maddeler halinde özetlemeye çalıştık. Osmanlı Devleti’nin kuruluş yıllarında toplumun büyük çoğunluğu Müslüman Türklerden oluşuyordu 14. yüzyılın ortalarında fetihlerin artması ile birlikte etnik çeşitlilik artmış önce Rumlar ve Ermeniler, Balkanlar’ın fethi ile birlikte Bulgarlar, Sırplar, Ulahlar, Arnavutlar ve Macarlar toplum içerisinde yerini almıştır. 16. yüzyılda Mısır, Arabistan ve Kuzey Afrika’nın fethi …

Devamını Oku

Osmanlı’nın Kılıcı: Yeniçeriler ve Özellikleri

Osmanlı’nın Kılıcı: Yeniçeriler özet

Kapıkulu Ordusu (Osmanlı’nın Kılıcı: Yeniçeriler) Kapıkulu ordusunun en etkili gurubu Osmanlı’nın Kılıcı: Yeniçeriler özet konu anlatımını maddeler halinde okuyabilirsiniz. Yeniçerilerin özellikleri ile başlayalım. Yeniçerilerin Özellikleri İlk zamanlar pencik sistemi, daha sonra devşirme sistemi ile ocağa asker alınmıştır.Düzenli ve maaşlı ordu olan Kapıkulu Ocağının piyadelerine “Yeniçeri”, süvarilerine ise “Kapıkulu Sipahisi” denilirdi. 3 ayda bir Ulufe denilen maaş alırlar.Yeni padişah tahta geçtiğinde …

Devamını Oku

Yeniçeriler ve Devşirme Sistemi Özet

Yeniçeriler ve devşirme sistemi

Yeniçeriler ve Devşirme Sistemi (minyatür) Yeniçeriler ve Devşirme Sistemini maddeler halinde özetlemeye çalıştık. Konumuz tarih dersinin önemli konularından olup, 10. sınıf tarih dersi dahilindedi Yeniçeriler ve Devşirme Sistemi Osmanlı kara ordusunun temelini kapıkulları ve tımarlı sipahiler oluşturur. Kapıkullarının en önemli sınıfı da şüphesiz yeniçerilerdir. Yeniçeri Ocağı’na asker alımı Ankara Savaşı’na kadar pencik sistemi, sonrasında ise devşirme sistemi ile yapıldı. Pencik …

Devamını Oku

Sufiler ve Alimlerin Anadolunun Türkleşmesine Etkileri

Sufiler ve Alimlerin Anadolunun Türkleşmesine Etkileri

Anadolu Kandilleri (Sufiler ve Alimlerin Anadolunun Türkleşmesine Etkileri) 10. sınıf tarih dersi Beylikten Devlete Osmanlı Medeniyeti ünitesinde dahili olan “Sufiler ve Alimlerin Anadolunun Türkleşmesine Etkileri” bir ders kitabında “Anadolu’nun Kandilleri” bir ders kitabında “Sufiler ve Alimlerin Öğretilerinin Anadolu’nun İslamlaşmasına Etkileri” başlığı altında toplanmıştır. DAHA KISA BİR ÖZET İÇİN TAVSİYE: Moğollar Sonrası Anadolu’da Mutasavvıflar Sufiler ve Alimlerin Anadolunun Türkleşmesine Etkileri Özet …

Devamını Oku

Osmanlı Devleti’nin İlk Deniz Savaşı

Osmanlı Devleti'nin İlk Deniz Savaşı

Çalı Bey ve Osmanlı’nın ilk deniz savaşı Osmanlı’nın kıyılara ulaşması ile denizciliği öğrenmesi elzem oldu. Peki Osmanlı Devleti’nin ilk deniz savaşı neydi ve nasıl gerçekleşti? Çalı Bey veya Lapseki Savaşı konumuz. Osmanlının İlk Deniz Savaşı Osmanlı’nın ilk deniz savaşının adı nedir?Çalı Bey Savaşı veya Lapseki Savaşı olarak anılmaktadır.Osmanlı Devleti ilk deniz savaşı kimlerle yapılmıştır?Venediklilerİlk deniz savaşı ne zaman yapıldı?1416İlk Osmanlı …

Devamını Oku

Tımar Sisteminin Siyasi, Sosyal, Ekonomik ve Askeri Faydaları

Tımar Sisteminin Siyasi, Sosyal, Ekonomik ve Askeri Faydaları

Tımar Sisteminin Siyasi, Sosyal, Ekonomik ve Askeri Faydaları Osmanlı Devleti’nde uygulanan Tımar sisteminin faydalarını siyasi, sosyal, ekonomik ve askeri faydalar olmak üzere guruplamaya çalıştık. Osmanlı Devleti’nde ülke topraklarının büyük bölümü devlet mülküydü. (miri arazi) Bu toprakların önemli bölümü ise dirlik toprağıydı. OKUMA TAVSİYESİ: Has Zeamet Tımar Nedir? Dirlikler üzerinde yaşayan çifçiler toprak üzerinde kiracı durumundaydı. Toprağı ekip içerler ve vergi …

Devamını Oku