Uçlarda Yaşam ve İkinci Türk Beylikleri

Uçlarda Yaşam ve İkinci Türk Beylikleri

Bizans sınır boylarına denir. Her ucun başında bir uçbeyi vardı. Uç beyleri yarı bağımsızdı. Küçük uçlar büyüklere, büyük uçlarda merkeze bağlı idi. Anadolu’da ilk uç teşkilatı Danişmentliler tarafından oluşturuldu. (İlk Uç Beyi Danişmend Ahmet Gâzidir.) Büyük Selçuklu Devleti döneminden itibaren Türkmenler uç bölgelerine yerleştirildi ve bu durum Anadolu Selçuklu devrinde de devam etti.

Uç Beylerinin Görevleri:
– Bizans hudutlarına devamlı yelmeler (akınlar) yaparak Bizans’ı yıpratmak.
– Anadolu’nun Türkleşmesini sağlamak.
– İslamiyetin Anadolu’da yayılmasını sağlamaktı.

Başlıca Uç Merkezleri:
Karadeniz (Kastamonu-Sinop-Samsun): Kuzey Karadeniz’e yönelik kuruldu.
Batı Anadolu (Denizli-Afyon-Kütahya-Eskişehir): Bizans’a yönelik kuruldu.
Akdeniz (Antalya-Alanya) : Ermeniler ve Kıbrıs Krallığına yönelik kuruldu.


] }

Tavsiye Konular

I. Murat Dönemi Önemli Olayları Maddeler Halinde

I. Murat Dönemi Önemli Olayları Maddeler Halinde

Osmanlı Devleti’nin 3. padişahı I. Murat döneminde (Hüdavendigar) Rumeli’de, Anadolu’da gerçekleşen siyasi olaylar ve teşkilatlanma …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir