1711 Osmanlı Rus (Prut) Savaşının Sebepleri

1711 Osmanlı-Rus Savaşı’nın Sebepleri

Prut Savaşı’nın Rusya Açısından Sebepleri:

Rus Çarı I. Petro ordu, donanma ve yönetim alanlarında çeşitli yenilikler yapıp, Avrupa devletleriyle ilişkilerini geliştirerek kısa sürede güçlü bir Rusya ortaya çıkardı. Devletin geleceğine yönelik politikalar belirleyerek ulaşmaya çalıştı. Bu politikalardan bazıları savaaşın sebeplerini oluşturuyordu;
– Karadeniz’de etkinliğini arttırmak
– Kırım ve çevresini ele geçirmek
– Lehistan’ı egemenliği altına almak
– Balkanlardaki Ortodoksları himayesine almak

Prut Savaşı’nın Osmanlı Açısından Sebepleri:

– Rus yayılmacı siyasetinin büyük bir tehlike haline gelmesi
– İstanbul Anlaşması ile kaybedilen yerlerin geri alınmak istenmesi
– Kırım ve Lehistan halklarının Osmanlıdan yardım istemesi
– Osmanlıya sığınan İsveç Kralı XII. Şarl’ın ,Osmanlı Devletini Rusya’ya karşı kışkırtması
– Rus ordularının Osmanlı topraklarına girmesi.


Tavsiye Konular

XVIII

18. Yüzyıl Islahatlarının Amacı ve Özellikleri Maddeler Halinde

18. Yüzyıl Islahatlarının Amacı ve Özellikleri > Avrupa’nın gerisinde kalındığı kabul edilip Avrupa örneğinde ıslahatlar ...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir