18. Yüzyılda Avrupa Devletlerinin Genel Durumu Özet

Tarih 2 dersi 4. ünitesi XVIII.YÜZYILDA DEĞİŞİM VE DİPLOMASİ 1. konusu XVIII.YÜZYILDA AVRUPA VE OSMANLI DEVLETİ’NİN GENEL DURUMU dahilindeki AVRUPA DEVLETLERİNİN GENEL DURUMU konu anlatımını aşağıdan okuyabilirsiniz.

İçindekiler

18. Yüzyılda Avrupa Devletlerinin Genel Durumu

XVIII. asırda Avrupa’da merkezi krallıklar ve prenslikler mutlakiyetle yönetiliyordu. 18. asır Avrupa tarihinde devletler arası politika ve çıkar çatışmalarında diplomasi ve ittifaklar ön plandadır. Avrupa devletleri politikalarını, “Bizim ebedî düşmanlarımız ve dostlarımız yoktur, sadece ebedî ülke çıkarlarımız vardır.” anlayışı üzerine kurmuşlardır. Bu vaziyet, Avrupa devletleri arasındaki ittifakların müddetinin çıkarların devamıyla orantılı olduğunu göstermektedir.

18. Yüzyılda Avrupa’nın Özellikleri 

– XVIII. asırda Avrupa’da; İngiltere, Fransa, İspanya, Prusya, Lehistan, İsveç ve Rusya devletleri vardı. Ayrıca farklı hanedanlar aracılığıyla yönetilen prenslikler de vardı. Almanya ve İtalya siyasi birliklerini sağlayamamışlardı.
– 18. asırda Avrupalı devletler makyevelist politika izlemişlerdir. Makyevelizm’e göre amaca ulaşmak için her türlü araca başvurmak mübahtır.
– XVII. asırda demokrasi ve millet egemenliği kavramları henüz gelişmemişti. Bu dönemdeki merkezi devletler ve prenslikler monarşi (mutlakiyet) ile yönetiliyorlardı.
Mutlakiyet: Kralın, devlet idaresine tek başına hakim olduğu rejimdir.
– 18. yüzyılda Avrupa devletleri birbirlerine karşı değişim gösteren ittifaklardan meydana gelen ve “denge politikası” olarak bilinen politikalar uygulamaya başlamışlardır.

XVIII. yüzyıl süresince Avrupa devletleri birbirleriyle savaşmışlardır. Veraset Savaşları olarak adlandırılan bu savaşların sebepleri;
1. Zenginlik kaynaklarının ele geçirilmek istenmesi
2. Avrupa devletlerinin birbirlerine egemenlik kurmaya çalışmaları
3. Avrupa’daki krallıklar arasındaki akrabalık bağları

Uzun zaman devam eden savaşlar, devletlerin ekonomilerini bozmuş, devletler doğrultusunda ittifaklar kurmaya yöneltmiştir.


] }

Tavsiye Konular

XVIII

Dakya Projesi Hakkında Kısa Bilgi

Dakya Projesi Hakkında Kısa Bilgi Osmanlı topraklarını paylaşmak üzere Rusya ve Avusturya tarafından hazırlanan projedir. …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir