2. TBMM’nin Özellikleri

2. TBMM’nin Özellikleri

2. Türkiye Büyük Millet Meclisi (11 Ağustos 1923-1 Ekim 1927)

  • 1. TBMM, I. Dünya Savaşı’nın ardından oldukça zor koşullar altında doğmuş, Kurtuluş Savaşı ve saltanatın kaldırılması gibi iki büyük mücadeleyi başarıyla sonuçlandırmıştır. Bunları yaparken oldukça yıpranmıştır. Bu durum, meclisin yenilenmesini gerektiren temel etkendir.
  • Ayrıca seçimlerin iki yılda bir yapılması zorunluluğu ve inkılâpları gerçekleştirmek için güçlü bir meclise duyulan ihtiyaç da meclisin yenilenmesine yol açmıştır.
  • Meclis’in yaptığı tek devrim saltanatın kaldırılmasıdır. I. Meclis’e ‘Savaş Meclisi, Olağanüstü Meclis, İhtilal Meclisi’, ‘Gazi Meclis’ gibi adlar verilmiştir.
  • Meclis’e ise ‘İnkılâp Meclisi’ Denmiştir.

2. Meclis Döneminde Görülen Gelişmeler

  • İlk olarak Lozan Antlaşması onaylanmıştır (13 Ağustos 1923).
  • 6 Ekim 1923’te İstanbul, İtilaf Devletlerinden teslim alınmıştır.
  • 13 Ekim 1923’te Ankara başkent yapılmıştır. Ankara’nın başkent yapılmasında konumu gereği ülkenin savunulmasında ve idaresinde avantaj oluşturmasının etkisi büyüktür. Ayrıca Boğazlarda uluslararası bir komisyonun varlığı ve Boğazların askersiz olması da İstanbul’da güvenlik zaafiyeti oluşturuyordu. bunların yanı sıra Osmanlı Devleti ile özdeşleşen İstanbul’un başkent olma özelliğine son verilerek Osmanlıdan ayrı yeni bir devletin kurulduğu da gösterilmek isteniyordu.
  • Başta cumhuriyetin ilanı ve halifeliğin kaldırılması olmak üzere birçok inkılâp gerçekleştirilmiştir.

 


] }

Tavsiye Konular

Türk İnkılabı-min

Meclis Hükümeti Sistemi Hakkında Bilgi

Meclis Hükümeti Sisteminin Özellikleri İçindekiler1 Meclis Hükümeti Sistemi Nedir?2 Meclis Hükümeti Sisteminin Özellikleri2.1 Meclis Hükümeti …

2 Yorumlar

  1. krdş ayık ol

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir