3. Murat Dönemi Siyasi Olayları

3. Murat 12. Osmanlı padişahıdır. 1574-1595 yılları arasında hüküm sürmüştür. Hem yükselme hem de duraklama devri padişahıdır. Yani yükselme devrinin son, duraklama devrinin ilk padişahıdır. Onun döneminde başta Ferhat Paşa Antlaşması olmak üzere pek çok önemli siyasi olay gerçekleşmiştir.

3. Murat Dönemi

III.Murat 1574’te II.Selim’in ölümü üzerine cülus etti. 1579’a kadar Sokullu Mehmet Paşa vezir-i azamlığa devam etti. 3. Murat yükselme devrinin son, duraklama devrinin ilk padişahı olarak kabul edilir. 3. Murat devrinin önemli siyasi olayları;

  • 1575 yılında Lehistan himaye altına alındı.
  • 1576 yılında Fas himaye altına alındı. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.
  • 1583’te Özdemiroğlu Osman Paşa gece devam eden Meşaleler Savaşında İran karşısında büyük bir zafer kazandı.
  • 1590 yılında İran ile Ferhat Paşa Antlaşması imzalandı. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.
  • 1593’te başlayan Osmanlı-Avusturya Savaşları devam ederken 1595 yılında 3. Murat vefat etti.

] }

Tavsiye Konular

Preveze Deniz Zaferi Haritası

Preveze Deniz Savaşı Sebepleri, Sonuçları ve Önemi

Preveze Deniz Savaşı 1538 yılında Osmanlı donanması ile Haçlı donanması arasında gerçekleşmiş ve kesin Osmanlı …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir