Bozkır Kültürü Özeti

Lise 1 tarih dersi 3. ünitesi olan İlk Türk Devletleri ünitesi dahilinde ki Bozkır Kültürü konu anlatımını aşağıdan okuyabilirsiniz.

BOZKIR KÜLTÜRÜ

Türk tarihinin ilk evresi daha ziyade Asya ve Avrupa bozkırlarında geçmiştir. Bunun kesinlikle en mühim nedeni Türklerin bu hayat koşullarını sevmeleri olmuştur. Bu nedenden; fikir tarzı, inancı, hayat görüşü, örf ve ananeleri bozkırların köklü izlerini taşır.
İlk kültürler doğdukları bölgenin gerekliliği içerisinde gelişmiştir. Bunun için avcılık ve ormancılıkla geçinen kavimler “asalak “kültüre sahip olmuşlardır. Tarıma uygun alanlarda yaşayanlar çiftçilik yapmışlar ve “köylü” kültürünü oluşturmuşlar. Besicilikle hayatını sürdüren bozkırdakiler ise “çoban” kültürünü oluşturmuşlardır.
Bozkırlar sahra değildir, bol otlaklarıyla besiciliğe uygun ,kuru tarıma olanak verici rutubetli dik yaylalardır. Fakat tek kültürün meydana gelmesi için yalnızca coğrafi şartlar yeterli değildir. İnsan unsuru da mühim rol oynar.
O takdirde her kültürün üç basit kaynağı bulunmaktadır:
1-Coğrafi çevre
2-İnsan
3-Cemiyet
Buna yönelik uzunca geçmişi bozkır koşulları içerisinde geçen Türk topluluğunun kendine özgü bir kültür tipine sahip olacağı meydandadır. Biz bunun için doğuş ve gelişim evresinden ötürü “Bozkır Kültürü” diyoruz. Başka bir deyişle Bozkır kültürü Türk kültürü demektir.

Bozkır kültürünü göçer olarak ta nitelemek yanlıştır. Türk kültürü “at” üzerine kurulmuştur. Fakat basit prensipleri yalnızca bundan ibaret değildir. Bunun yakınında “demir”de vardır. Ayrıca bir hukuk anlayışıyla donatılmıştır. Inanç , fikir , ahlak yönlerinden de tamamlanmaktadır.
Bununla birlikte “at” göçebelerin yaşamında birinci planda görülmez. Bozkır kültürüne karakter verici “demir”e birçok göçer kavim kültüründe rastlanmaz. Göçebelerdeki inanç , haklar , devlet zihniyeti da Türklerdeki benzeri değildir.
Bu nedenden ötürü bozkır kültürünü göçer kültürü halinde tarif ilme terstir .


Gelen Aramalar:

bozkır kültürü

About admin

Tavsiye Konular

9. Sınıf Tarih Karluklar Özet

Diğer Türk devletler ve toplulukları 9. Sınıf Tarih Karluklar Özet yazımız. – Kutluk Devleti ve ...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir