Büyük Güçlerin Orta Doğu Politikaları

Orta Doğu I. Dünya Savaşı yıllarında gizli antlaşmalarla paylaşılmıştı. Rusya’nın savaştan çekilmesi ve Wilson Prensipleriyle gizli antlaşma ve sömürgeciliğin yasaklanması üzerine İngiltere ve Fransa San Remo Konferansında bölgeyi paylaşıp Mandacılık sistemini uygulamaya koymuşlardır.

I. Dünya Savaşı sonrası Orta Doğu

İngiltere’nin Orta Doğu Politikaları

Süveyş Kanalının açılması ve petrolun bulunmasıyla İngilizler için Ortadoğu son derece önem kazanmıştır.

Arabistan: I. Dünya savaşı yıllarında İngilizlerin eline geçmiştir. 1932’de Suudi Arabistan Krallığı adını aldı. 1936 da Amerikan Şirketi ARAMCO’ YA petrol aramada ayrıcalık vermesiyle ABD ilk kez orta doğuya girmiş oldu. 1934’de Yemen ayrılarak bağımsızlığını ilan etmiştir.

Irak: Mondros Ateşkes Antlaşması‘yla Musul hariç bölge İngiltere’ye bırakıldı. San Remo Konferansında Musul’da İngilizlere bırakıldı. 30 Haziran 1930 bağımsız olan Irak İngiltere taraftarı yöneticilerce yönetildi.

Filistin: San Remo Konferansı’nda İngiltere yönetimine bırakıldı. ABD ve İngiliz Desteği sonucunda bölgeye çok sayıda Yahudi göçü gerçekleşti. 1948 de bölgenin önemli bir kısmında İsrail Devleti kuruldu.

Mısır: 1882’de İngilizler tarafından işgal edildi. Milliyetçilik hareketleri sonucunda 1922’de bağımsızlığını ilan etti. 

Fransa’nın Orta Doğu Politikaları

FSan Remo Konferansında Suriye ve Lübnan Fransa’ya verildi.  1926’da Lübnan 1930’dada Suriye Bağımsızlığını ilan etti. 1946’da Fransa bölgeden tamamen çekildi.


Tavsiye Konular

1. Dünya Savaşının Sonuçları Maddeler Halinde

1. Dünya Savaşının Sonuçları Maddeler Halinde sonucunda yıkılan imparatorluklar kurulan ulusal devletler ortaya çıkan rejimler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir