5. Ünite: Küreselleşen Dünya

1980 Sonrası Türkiye Kültürel Gelişmeler ve Sosyal Hayat

küreselleşen dünya

1980 Sonrası Türkiye Kültürel Gelişmeler ve Sosyal Hayat > 1980’lerde köyden kente göç hareketi devam etmiş, tarımda makineleşme ve sanayileşmeyle birlikte şehirler canlanmıştır. > Kentlerde gecekondulaşma hız kazanmıştır. > Köy kültürünün şehir yaşamına uyum sağlaması sürecinde sıkıntılar yaşanmıştır. Arabesk sinema ve müzikte etkili olmuştur. > 1984’te Türkiye’de ilk renkli televizyon yayını başlamıştır. > 1990’da ilk özel televizyon kanalı yayına başlamıştır. …

Devamını Oku

1980 Sonrası Türkiye Siyasi Gelişmeler

küreselleşen dünya

1980 Sonrası Türkiye Siyasi Gelişmeler 1980 sonrasında Turgut Özal liderliğindeki Anava­tan Partisi (ANAP) ön plana çıkmıştır. AB’ye tam üyelik başvurusu yapılmıştır. 1987’de, 12 Eylül askeri müdahalesi sonucu si­yaset yasağı konan Bülent Ecevit, Süleyman De­mirel, Necmettin Erbakan ve Alparslan Türkeş’in siyaset yasağı kalkmıştır. 1989’da Turgut Özal cumhurbaşkanı oldu. Turgut Özal’ın 1993 yılında ölümü üzerine Süley­man Demirel cumhurbaşkanı olmuştur. Tansu Çiller Türkiye’nin …

Devamını Oku

Değişen Dünya ve Türk Dış Politikası Balkanlar

küreselleşen dünya

Değişen Dünya ve Türk Dış Politikası Balkanlar Soğuk Savaş Dönemi’nde Balkan ülkelerinin Varşova Paktı üyesi olmaları Türkiye’nin bölge devletleri ile iliş­kilerini olumsuz etkilemiştir. Varşova Paktı’nın dağılmasıyla Türkiye bölgedeki en etkili devletlerden biri haline gelmiştir. Türkiye’nin Balkanlara Yönelik Politikaları BM ve NATO’nun Balkanlarda oluşturduğu barış gücü içerisinde yer almıştır. Boşnaklara yönelik saldırıların durdurulması için girişimlerde bulunulmuştur. NATO’nun Kosova harekatında aktif rol …

Devamını Oku

Değişen Dünya ve Türk Dış Politikası Ortadoğu

küreselleşen dünya

Değişen Dünya ve Türk Dış Politikası Ortadoğu Türkiye, 1990 yılında Irak’a yapılan askeri müdahale­ye destek vermiş, ancak bölgede oluşan istikrarsız­lık Türkiye’yi hem siyasi hem de ekonomik anlamda olumsuz etkilemiştir. Türkiye Irak’a yönelik istikrarın sağlanması, toprak bütünlüğünün korunması ve böl­genin kalkınmasında etkin olma politikalarını izlemek­tedir. Türkiye ile Suriye, su sorunu ve Suriye’nin terörist faaliyetlere destek vermesi konusunda sorun yaşa­mış ancak son …

Devamını Oku

Değişen Dünya ve Türk Dış Politikası Orta Asya Türk Cumhuriyetleri

küreselleşen dünya

Değişen Dünya ve Türk Dış Politikası Orta Asya Türk Cumhuriyetleri Türkiye, SSCB dağıldıktan sonra Azerbaycan, Kırgı­zistan, Kazakistan ve Özbekistan gibi Türki Cumhu­riyetleri tanıyarak, Orta Asya bölgesi ile de ilişkilerini geliştirmiştir Türkiye’nin, Orta Asya Türk Cumhuriyetleri ile dil, din, tarih, soy gibi ortak geçmişi bölgedeki etkinliğini artır­masını kolaylaştırmaktadır. Orta Asya ülkeleriyle ticari ilişkilerini geliştirmeye devam eden Türkiye, bu ülkelere özellikle eğitim, …

Devamını Oku

Değişen Dünya ve Türk Dış Politikası Kafkasya

küreselleşen dünya

Değişen Dünya ve Türk Dış Politikası Kafkasya Türkiye’nin Kafkasya’ya Yönelik Politikaları SSCB dağıldıktan sonra bağımsız olan devletleri tanıma Kafkasya’da bağımsız olan devletlerle ticari ilişki­leri geliştirme Kafkasya bölgesinde istikrarın sağlanmasına katkı sağlama Kafkasya enerji kaynaklarını Batı’ya taşıma Türkiye, Azerbaycan, Ermenistan ve Gürcistan’ı ilk tanıyan ülkelerdendir. Türkiye’nin Azerbaycan’la olan kültürel bağlarının yanında siyasi ve ekonomik çıkarlarının bir olması yakınlaşmayı arttırmaktadır. Ermenistan ile …

Devamını Oku

Değişen Dünya ve Türk Dış Politikası Rusya Federasyonu

küreselleşen dünya

Değişen Dünya ve Türk Dış Politikası Rusya Federasyonu SSCB dağıldıktan sonra Rusya’nın Doğu Avrupa’daki etkinliği sona ermiştir. Kafkasya ve Orta Asya bölgelerinde Türkiye ile Rusya arasında mücadele yaşanmıştır. Batılı devletler Hazar petrollerinin Azerbaycan- Gürcistan-Türkiye üzerinden dağıtımını destekleyerek Rusya’nın etkinliğini azaltmayı amaçlamışlardır. 2005’ten sonra Türkiye-Rusya arasındaki ticari ilişki­ler gelişmiştir. Türkiye inşaat sektörü ve tüketim malları konusunda Rusya pazarında eksikliği giderirken Rusya …

Devamını Oku

Değişen Dünya ve Türk Dış Politikasının Genel Özellikleri

küreselleşen dünya

DEĞİŞEN DÜNYA VE TÜRK DIŞ POLİTİKASI TÜRK DIŞ POLİTİKASININ GENEL ÖZELLİKLERİ SSCB’nin yıkılması, ABD ile SSCB arasındaki Soğuk Savaş Dönemi’nin sona ermesi özellikle Kafkasya, Orta Asya ve Balkanlarda köklü değişiklere yol açmış bu durum Türk dış politikasını da önemli ölçüde etki­li lemiştir. Dünyanın en istikrarsız  üç bölgesine (Balkanlar, Kafkaslar, Orta  Doğu) komşu olan Türkiye’nin doğrudan dâhil olmadığı pek çok sorundan …

Devamını Oku

Bilimsel ve Teknolojik Gelişmelerin Etkileri

küreselleşen dünya

DÜNYADAKİ GELİŞMELER Bilimsel ve Teknolojik Gelişmelerin Etkileri Teknolojik gelişmeler ve yeni buluşlar hız kazan­mıştır. Teknoloji bakımından ileri düzeyde olan ülkeler güçlü bir konuma yükselmiştir. Organ ve doku nakliyle ilgili çalışmalar hız kazanmıştır. (İlk kopya koyun: Dolly) İnternet kullanımı hızla yayılmıştır. Çernobil kazası çevre sorunlarına duyarlılığı arttırmıştır Askeri teknolojide büyük gelişmeler yaşanmıştır. Nanoteknoloji ön plana çıkmıştır. NANO TEKNOLOJİ Maddeyi atomik ve …

Devamını Oku

Ortadoğu Su Sorunu ve Türkiye

küreselleşen dünya

Ortadoğu Su Sorunu ve Türkiye – Türkiye su sorununu en çok Suriye ve Irak devlet­leri ile yaşamaktadır. – Asi, Fırat ve Dicle Nehirleri’nin kullanımı Türkiye, Suriye ve Irak arasında sorunlar yaşanmasına ne­den olmuştur. Türkiye, Suriye ve Irak Arasında Su Sorununun Yaşanmasının Nedenleri Asi Nehri üzerinde Suriye’nin barajlar inşa etmesi Suriye ve Lübnan’ın yaz aylarında yoğun sulama faaliyetlerinde bulunması Türkiye’nin Keban …

Devamını Oku


] }