5. Ünite: Küreselleşen Dünya

SSCB nin Dağılması Özet

küreselleşen dünya

SSCB nin Dağılması Özet SSCB’DE DEĞİŞİM VE SONUÇLARI SSCB’de Politika Değişiklikleri ve Nedenleri için tıklayınız. SSCB nin Dağılması Siyasi sistemi, devlet örgütünü ve hükümet yapısını yeniden düzenlemeyi amaçlayan Gorbaçov’un Baltık cumhuriyetleri olarak nitelendirilen Estonya, Letonya ve Litvanya’da başlayan bağımsızlık hareketlerini önlemek için Aralık 1990’da “Egemen Devletler Birli­ği Antlaşması” fikirlerini ortaya atmıştır. Gorbaçov bu antlaşma ile Sovyet Cumhuriyetleri arasındaki ilişkileri daha …

Devamını Oku

SSCB’de Politika Değişiklikleri ve Nedenleri

küreselleşen dünya

SSCB’DE DEĞİŞİM VE SONUÇLARI SSCB’de Politika Değişiklikleri ve Nedenleri Sovyet Rusya; İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra ülke kaynaklarını ABD ile girdiği uzay çalışmaları ve nük­leer silah yapımı gibi alanlara yönlendirmişti. Bu alan­lardan önemli ilerlemeler ve başarılar elde etmesine rağmen SSCB, uyguladığı ekonomik modele (sosya­lizm) nedeniyle Batılı kapitalist devletlerin çok gerisin­de kalmıştır. Bu durumun yaşanmasında Rusya’daki ekonomik sistemin rekabetçi sistemden uzak, dışa …

Devamını Oku

Küreselleşen Dünya Ne Demek

küreselleşen dünya

Küreselleşen Dünya Ne Demek İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra yaşanan “Soğuk Sa­vaş Dönemi”nde Dünya, Doğu ve Batı olmak üzere ikiye bölünmüştü. “Yumuşama Dönemi”nde ise So­ğuk Savaş Döneminin etkilerini azaltmaya başlamış SSCB’nin dağılmasıyla birlikte bu dönem kapanmış yeni bir döneme girilmiştir. İşte bu dönem “Küresel­leşme Dönemi” olarak nitelendirilmiştir. Bu dönemin en büyük özelliği ekonomik, kültürel, siyasal alanlarda sınır tanımaksızın devletlerarası etkileşimlerin artma­sıdır. …

Devamını Oku

Körfez Savaşları Kısa Özet

ORTA DOĞU VE AFGANİSTAN’DAKİ GELİŞMELER Körfez Savaşları İran-Irak savaşı 8 yıl sürmüş ve Irak büyük borca girmişti. Saddam’ın diğer ülkelere ve kredi kurumlarına toplam borcu 80 milyar doları bulmuştu. Saddam Hüseyin, Batı ülkelerinden yeniden para isteğinde bulundu. Aldığı kredileri ileride yakıt maliyetleri yükselince ödeyecekti. İran-Irak savaşında bu ülkelerin petrol imalatı azalınca Suudi Arabistan ve Körfez ülkeleri petrol üretim miktarlarını arttırmış …

Devamını Oku

Filistin Sorunu ve Arap İsrail Savaşları Kısa Özet

Filistin Sorunu ve Arap İsrail Savaşları – Filistin bölgesi Yahudilerin mukaddes topağıdır. Başka Bir Deyişle Hz.Musa’ya Tevrat’ta vaat edilen topraklardır ( Arz -ı Mevud). Yahudiler M.Ö. Filistin’den sürüldüler ve dünyaya yayıldılar. – Osmanlı sultanı II. Abdülhamit Han‘dan Filistin bölgesini satın almak talep ettiler. Abdülhamit kabul etmedi. – 1920’de Yahudiler Filistin’den bir miktar arazi alıp bölgeye yerleştiler. – İkinci Dünya Savaşı’nın …

Devamını Oku


] }