3. Ünite: Orta Çağ’da Dünya

Güç Paylaşımı ve Yönetim Organizasyonu

9. sınıf tarih dersi Siyasi Yapıların Maddi Kaynakları konusu dahilinde bulunan Güç Paylaşımı ve Yönetim Organizasyonu özet konu anlatımımıza hoşgeldiniz. Konu bütünlüğü açısından önce aşağıda linki verilen konuları okumanız faydalı olacaktır. Coğrafi Yapı, Hayat ve Geçim Tarzı Soy Dayanışması Siyasi Güç Feodalite Kutsal Roma Germen İmparatorluğu, çevresindeki kral ve beylere askeri hizmet karşılığında toprak vermeye başlayınca kont, lord, dük, baron ...

Devamını Oku

Siyasi Yapıların Maddi Kaynakları – Siyasi Güç

9. sınıf tarih dersi Siyasi Yapıların Maddi Kaynakları konusu dahilinde bulunan Siyasi Güç özet konu anlatımımıza hoşgeldiniz. TAVSİYE LİNK: Coğrafi Yapı, Hayat ve Geçim Tarzı TAVSİYE LİNK: Soy Dayanışması Moğol İmparatorluğunda Silahlı Güç Onlu sisteme dayalıdır. At üzerinde ok atabilen, hareketli, hafif süvarilerden oluşur.Ok, yay, mızrak ve pala kullanırlar. (Hafif silahlar)Disiplinli ve eğitimlidir. Vikinglerde Silahlı Güç Yüksek manevra kabiliyetine sahip ...

Devamını Oku

Soy Dayanışması

9. sınıf tarih dersi Siyasi Yapıların Maddi Kaynakları konusu dahilinde bulunan Soy Dayanışması özet konu anlatımımıza hoşgeldiniz. Tavsiye Link: Coğrafi Yapı, Hayat ve Geçim Tarzı Soy Dayanışması Nedir? Aynı soydan gelenlerin (asabiyet) devletin önemli kademelerinde görev alabilmesine “soy dayanışması” denir. İslam Devletinde Soy Dayanışması Irka dayalı Yahudilik ve meshep aidiyetinin öne çıktığı Hristiyanlık karşısında eşitliği savunan, ırk ayrımının reddeden İslamiyet ...

Devamını Oku

Coğrafi Yapı, Hayat ve Geçim Tarzı

9. sınıf tarih dersi Siyasi Yapıların Maddi Kaynakları konusu dahilinde bulunan Coğrafi Yapı, Hayat ve Geçim Tarzı özet konu anlatımımıza hoşgeldiniz. Orta Çağ’da nüfus dağılımını etkilen faktörler; iklim, toprak verimliliği, liman ve ticaret yollarına yakınlıktır. Kuzey Batı Avrupa’ya egemen olan Karolenj İmparatorluğu, Orta Çağ Avrupası’nın en güçlü devleti idi. İspanya ile Fransa arasında yer alan Pirene Dağları Karolenjlerin İspanya’ya, müslümanlarında ...

Devamını Oku

Siyasi Yapıların Meşruiyet Kaynağı

9. sınıf tarih dersi Orta Çağda Devlet ve Toplum başlığı altında yer alan Siyasi Yapıların Meşruiyet Kaynağı özet konu anlatımımızı okumadan önce aşağıdaki linke tıklayarak bir önceki konuyu okumanız faydalı olacaktır. TAVSİYE LİNK: Orta Çağın Önemli Siyasi Yapılar Germen Krallıkları Orta Çağ’ın ilk dönemlerinde “halk kralları” adıyla anılan Germen kralları sınırsız yetkilere sahip değildi. Geleneklere aykırı davranan ve görevlerini yerine ...

Devamını Oku

Orta Çağın Önemli Siyasi Yapıları

Lise 1 tarih dersi Orta Çağın Önemli Siyasi Yapıları özet konu anlatımımızı maddeler halinde ve harita destekli anlatmaya çalışacağız. Avrupa Batı Roma İmparatorluğu’nun yıkılması ile Avrupa’da Orta Çağ’a girdi. Batı Roma’nın barbar kavimler dediği kavimlerden Vizigotlar, Galya ve İspanya’yı, Burgonlar Rhone Vadisi’ni, Alamanlar ve Franklar Galya’nın kuzeydoğusunu paylaştılar. Vandallar, İspanya üzerinden Kuzey Afrika’ya geçerek Kartaca’da ele geçirdikleri güçlü donanma ile ...

Devamını Oku

Orta Çağda Ordu Maddeler Halinde Özet

9. sınıf tarih dersi Orta Çağda Ordu Maddeler Halinde Özet konu anlatımımıza hoşgeldiniz. TAVSİYE LİNK: Orta Çağ’da Ordu Sümerlerde askerlik soylulara ait bir meslektir ama savaş zamanı bütün erkekler asker sayılırdıAsur ordusu ücretli askerlerden ve gönüllülerden oluşurduMısır ordusu, yerel askerî birliklerden ve paralı askerlerden oluşurdu.Hititlerde eli silah tutan her erkek savaş zamanında asker sayılırdı.Perslerde askerlik tüm sınıflar için zorunluydu.Roma ordusunun ...

Devamını Oku

İlk ve Orta Çağda Ticaret Yolları Kısaca

İlk ve Orta Çağda Ticaret Yolları Kısaca maddeler halinde yazmaya çalıştığımız konu anlatımımıza hoşgeldiniz. TAVSİYE LİNK: İlk ve Orta Çağda Ticaret Yolları Kral Yolu, İpek Yolu, Kürk Yolu ve Baharat Yolu dünya ticaretinde önemli rol oynamıştır. Kral Yolu Pers İmparatoru Darius yaptırmıştır ve Sardes’ten başlayıp Sus’a kadar uzanırdı. Anadolu topraklarının ortasından geçer ve Anadolu uygarlıklarından özellikle Lidyalılar kullanmışlardır. İpek Yolu ...

Devamını Oku

Orta Çağda Ticaret ve Ticari Mekanlar

Orta Çağda Ticaret ve Ticari Mekanlar özet konu anlatımını kısaca ve maddeler halinde yazmaya çalıştığımız yazımıza hoşgeldiniz. TAVSİYE LİNK: Orta Çağda Ticaret Orta Çağ’da Ticaret Ticarette genel olarak ipek, ipekli kumaşlar, porselen, madeni eşyalar, kâğıt, baharat, tuz, cam eşya, şarap, at, hayvan ürünleri (deri ve postlar), değerli madenler, taşlar ve ziynet eşyaları(takılar) taşınmıştır. İlk ve Orta Çağlarda Asya ile Avrupa ...

Devamını Oku

Tarımdan Ticarete Ekonomi

Tarımdan Ticarete Ekonomi konusu alt başlığı olan Artı Üründen Sosyal Sınıflara konusu ile birlikte 9. sınıf tarih dersi müfredatı dahilindedir. TAVSİYE LİNK: Tarımdan Ticarete Ekonomi Konu Anlatımı TAVSİYE LİNK: Artı Ürün Nedir? Ortaya Çıkış Sebebi ve Sonuçları TARIMDAN TİCARETE EKONOMİ Kuraklık nedeniyle “artı ürün” üretmek ve depolamak son derece önemliydi. Mezopotamya da sulama kanallarının yapılmasıyla artı ürün ortaya çıktı. Artı ...

Devamını Oku