Tarımdan Ticarete Ekonomi

Tarımdan Ticarete Ekonomi konusu alt başlığı olan Artı Üründen Sosyal Sınıflara konusu ile birlikte 9. sınıf tarih dersi müfredatı dahilindedir.

TAVSİYE LİNK: Tarımdan Ticarete Ekonomi Konu Anlatımı

TAVSİYE LİNK: Artı Ürün Nedir? Ortaya Çıkış Sebebi ve Sonuçları

İçindekiler

TARIMDAN TİCARETE EKONOMİ

 • Kuraklık nedeniyle “artı ürün” üretmek ve depolamak son derece önemliydi.
 • Mezopotamya da sulama kanallarının yapılmasıyla artı ürün ortaya çıktı.
 • Artı ürün, değiş tokuşu geliştirdi ve ticaret ortaya çıktı.
 • Artı ürün yeni meslekler ortaya çıkardı.
 • Artı ürün toplumsal tabakalaşmayı hızlandırdı.
 • Mezopotamya’da topraklar kişilerin Mısır’da ise firavunun malıydı
 • Vergiler, emek yoluyla, ayni (değerli eşya) ve nakdî olarak ödenirdi
 • Sümerlerde Urkagina, sosyal adaletsizliği önlemek için birçok vergiyi kaldırmıştı.
 • Roma’da vergiler orduyu, bürokrasiyi ve şehirli nüfusu beslerdi.
 • Orta Çağ Avrupası’ndaki feodalite sistemde, ordunun ihtiyaçları feodal beyler tarafından karşılanırdı.
 • yüzyıldan itibaren devletler, düzenli vergilendirme uygulamasını başlattı
 • Soyluların toprağa sahip olması, güçlü statüler kazanmalarına ve Monarşinin ortaya çıkmasına neden oldu.
 • Zenginliğin artması ile toplumun tabakalaşmasında artış olmuştur
 • Hititlerde ise toprak, küçük ve büyük tımar parçalarına bölünmüştür.
Tarımdan Ticarete Ekonomi
Mezopotamya’da artı ürünler Zigguratta toplanırdı

KAST SİSTEMİ

 • Hindistan’da görülen Kast sistemi, bir kişinin toplumsal konumunun yaşamı boyunca belirlendiği toplumsal bir düzendir.
 • Kast sistemi şu sınıflardan oluşurdu; brahmanlar (din adamları), kşatriyalar (askerler), vaisyalar (çalışanlar) ve sudralar (işçiler ve köleler)
 • Kimse doğduğu kastın dışına çıkamaz ve diğer kastlarla evlilik yasaktır.
 • Kast sisteminin dışında kalanlara Parya denir.

] }

Tavsiye Konular

Miryokefalon-Savaşı'nın sebepleri, sonuçları ve önemi

Konar Göçerlerde Ordu

9. sınıf tarih dersi Orta Çağda Askeri Organizasyonlar konusu dahilinde bulunan Konar-göçerlerde Ordu özet konu …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir