Tarımdan Ticarete Ekonomi

Tarımdan Ticarete Ekonomi konusu alt başlığı olan Artı Üründen Sosyal Sınıflara konusu ile birlikte 9. sınıf tarih dersi müfredatı dahilindedir.

TAVSİYE LİNK: Tarımdan Ticarete Ekonomi Konu Anlatımı

TAVSİYE LİNK: Artı Ürün Nedir? Ortaya Çıkış Sebebi ve Sonuçları

TARIMDAN TİCARETE EKONOMİ

 • Kuraklık nedeniyle “artı ürün” üretmek ve depolamak son derece önemliydi.
 • Mezopotamya da sulama kanallarının yapılmasıyla artı ürün ortaya çıktı.
 • Artı ürün, değiş tokuşu geliştirdi ve ticaret ortaya çıktı.
 • Artı ürün yeni meslekler ortaya çıkardı.
 • Artı ürün toplumsal tabakalaşmayı hızlandırdı.
 • Mezopotamya’da topraklar kişilerin Mısır’da ise firavunun malıydı
 • Vergiler, emek yoluyla, ayni (değerli eşya) ve nakdî olarak ödenirdi
 • Sümerlerde Urkagina, sosyal adaletsizliği önlemek için birçok vergiyi kaldırmıştı.
 • Roma’da vergiler orduyu, bürokrasiyi ve şehirli nüfusu beslerdi.
 • Orta Çağ Avrupası’ndaki feodalite sistemde, ordunun ihtiyaçları feodal beyler tarafından karşılanırdı.
 • yüzyıldan itibaren devletler, düzenli vergilendirme uygulamasını başlattı
 • Soyluların toprağa sahip olması, güçlü statüler kazanmalarına ve Monarşinin ortaya çıkmasına neden oldu.
 • Zenginliğin artması ile toplumun tabakalaşmasında artış olmuştur
 • Hititlerde ise toprak, küçük ve büyük tımar parçalarına bölünmüştür.
Mezopotamya’da artı ürünler Zigguratta toplanırdı

KAST SİSTEMİ

 • Hindistan’da görülen Kast sistemi, bir kişinin toplumsal konumunun yaşamı boyunca belirlendiği toplumsal bir düzendir.
 • Kast sistemi şu sınıflardan oluşurdu; brahmanlar (din adamları), kşatriyalar (askerler), vaisyalar (çalışanlar) ve sudralar (işçiler ve köleler)
 • Kimse doğduğu kastın dışına çıkamaz ve diğer kastlarla evlilik yasaktır.
 • Kast sisteminin dışında kalanlara Parya denir.

Tavsiye Konular

Ticaret Mekanları Maddeler Halinde Özet

Kervansaray, ribat, liman, han, kapan, bedesten ve arasta gibi Ticaret Mekanlarını anlatacağımız yazmıza hoşgeldiniz. Konu ...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir