Tarımdan Ticarete Ekonomi Konu Anlatımı

Bu yazımızda 9. sınıf tarih dersi Tarımdan Ticarete Ekonomi konusunu özetlemeye çalışacağız.

Tarımdan Ticarete Ekonomi

İlk çağlardan itibaren tarım üretimini artırmak isteyen insanlar hangi faaliyetlerde bulunmuş olabilir?
Sorunun cevabı için tıklayınız.

İçindekiler

Artı Üründen Sosyal Sınıflara

İnsanların ihtiyacından fazla ürettiği ürüne artı ürün denir. İnsanlar kuraklık dönemlerine hazırlık yapmak için artı ürün üretmek zorunda kalmışlardır.

Artı Ürün Nedir? Ortaya Çıkış Sebebi ve Sonuçları için tıklayınız.

Artı ürüne sahip yerleşimler zamanla güç kazanmıştır. Artı ürün depolama ve koruma sorununu da beraberinde getirmiştir.

Mezopotamya’da artı ürünler Ziggurat’ta saklanmıştır. Bu ürünlerin kaydını tutan ve dağıtımından sorumlu olan din adamları toplumda üst tabakayı oluşturmuştur. (Artı ürün ile toplumsal tabakalaşma arasında ki ilişki)

Artı üründen devletler vergi almışlardır. Elde edilen vergiler ile devletin ihtiyaçları karşılanmıştır. Orta Çağ’da Avrupa’da vergilerin kral tarafından toplanması gerekiren vergileri zamanla şatolarında yaşayan feodaller toplamaya başlamıştır. Feodaller topladıkları vergiler ile ücretli askerler bakmışlardır. (şövalyeler)

İlk Çağ’da toplum; asiller, din adamları, hürler ve köleler gibi sınıflara ayrılmıştır.

İlk ve Orta Çağ’da Toplumsal Tabakalaşma

İnsanlar arasındaki ekonomik ve toplumsal eşitsizliğin görünür hâle gelmesine toplumsal tabakalaşma denir. Hindistan’da görülen Kast sistemi toplumsal tabakalaşmanın en güzel örneğidir.

İlk ve Orta Çağ’da Toplumsal Tabakalaşma konu anlatımı için tıklayınız.

Kast sisteminin özelliklerini maddeler halinde okumak için tıklayınız.

Orta Çağ’da Ticaret

Orta Çağ’da Asya ile Avrupa arasında kervanlar ile ticaret yolları vasıtasıyla ticaret yapılmıştır. Arasta, han, pazar, panayır, ribat, kervansaray gibi ticari mekanlar kullanılmıştır. Asya ile Avrupa arasında yapılan ticaret kültürel alışverişi sağlamıştır.

Orta Çağ’da ticaret konu anlatımı için tıklayınız.

Tarımdan Ticarete Ekonomi
İlk ve Orta Çağ’da Ticaret Yolları
İpek Yolu, Baharat Yolu, Kürk Yolu, Kral Yolu Harita İle Anlatım (9. 10. 11. Sınıf , TYT, AYT, KPSS)

İlk ve Orta Çağ’da Ticaret Yolları

İlk ve Orta Çağ’ın en önemli ticaret yolları Kral Yolu, İpek Yolu, Kürk Yolu ve Baharat Yoludur.

Kral Yolu

Ege kıyılarından başlar, Mezoptamya’ya kadar uzanır, Sus ve Ninova şehirlerinde sona erer. İlkçağlarda kültürler arası etkileşime fayda sağlamıştır. Kral yolu ile ilgili daha detaylı bilgi için tıklayınız. Kral Yolu Hakkında Kısaca Bilgi

Kürk Yolu

Don nehrinin Azak Denizi’ne döküldüğü yerden başlar, İpek Yolunun kuzeyinden ve paralel bir şekilde Çin’e kadar uzanır. Daha çok kürk ticareti yapıldığından bu isimle anılır. Kürk Yolu ile ilgili daha detaylı bilgi için tıklayınız. Kürk Yolu Hakkında Bilgi

İpek Yolu

Çin’den başlar, Avrupa’ya uzanır. Ağırlıklı olarak ipek taşındığından bu isimle anılır. Coğrafi keşiflere kadar İpek yolunun geçtiği şehir ve ülkeler refah içinde yaşamıştır. İpek Yolunun Özellikleri Maddeler Halinde okumak için tıklayınız.

İpek Yolu’nun geçtiği bölgelere hâkim olan Türk devletleri hangileridir? sorusunun cevabı için buraya tıklayınız.

Baharat Yolu

Hindistan’dan başlar Avrupa’ya uzanır. Daha çok baharat taşındığından bu isimle anılır. Baharat Yolu hakkında detaylı bilgi için lütfen tıklayınız.
Baharat Yolunun Özellikleri Maddeler Halinde

İlk ve Orta Çağ’da Ticaret Yolları konu anlatımı için tıklayınız.


] }

Tavsiye Konular

Miryokefalon-Savaşı'nın sebepleri, sonuçları ve önemi

Konar Göçerlerde Ordu

9. sınıf tarih dersi Orta Çağda Askeri Organizasyonlar konusu dahilinde bulunan Konar-göçerlerde Ordu özet konu …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir