İlk ve Orta Çağda Toplumsal Tabakalaşma

  • Toplumsal tabakalaşma insanlar arasında ki eşitsizliğin görünür hale gelmesidir.
  • Avcı-toplayıcı toplumlarda tabakalaşma az iken tarımsal üretimin artması ile tabakalaşmada da artış olmuştur.
  • Kölelik, kast sistemi tabakalaşmaya örnek gösterilebilir.
Kast Sistemi
İlk ve Orta Çağda Toplumsal Tabakalaşma

Kast Sistemi

  • Hindistan’da görülen kastlar arası geçişin mümkün olmadığı eşitsizlik temeline dayalı sınıf sistemine Kast Sistemi denir.
  • Kast sistemi; brahmanlar (din adamları), kşatriyalar (askerler), vaisyalar (çalışanlar) ve sudralar (işçiler) sınıflarından oluşturmuştur.
  • Kast sisteminin dışında, köylerin ve yerleşim yerlerinin en uzak yerlerinde yaşamalarına izin verilmiş sınıfa parya denilirdi.
  • Kast sisteminde sınıflar arası geçiş yoktur.
  • Kastlar birbiri ile diyalog kuramazlar.
  • Kast içi evlilik yapılabilir.
  • Kastın kurallarına uyanlar bir sonraki hayatlarında bir üst kastta, uymayanlar bir alt kastta doğarlar.

İlk ve Orta Çağda Toplumsal Tabakalaşma başlıklı yazımıza yorumlarınızı bekliyoruz.


Tavsiye Konular

Coğrafi Ad Olarak Türkiye

coğrafi ad olarak türkiye hangi kaynaklarda ve hangi bölgeler için kullanılmıştır türkiye coğrafi bir ad olarak hangi bölgeler için kullanılmıştır

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir