Artı Ürün Nedir? Ortaya Çıkış Sebebi ve Sonuçları

9. sınıf tarih konularından olan Tarımdan Ticarete Ekonomi başlığı dahilinde yer alan Artı ürün nedir? Nasıl ortaya çıkmıştır? Sonuçları nelerdir? sorularını cevaplamaya çalışacağız.

Artı Ürün Nedir?

İnsanoğlunun ihtiyacından fazla ürettiği ürüne artı ürün denir.

Artı Ürünün Ortaya Çıkış Sebepleri

  • Kurak geçebilecek yıllara hazırlık çabası
  • Uzun süreli kuşatma ve saldırılara hazırlık
  • Diğer ürünlerle takasa girme isteği
  • Kurak bölgelerde sulama kanallarının yapılması neticesinde ihtiyaçtan fazla ürünün ortaya çıkması
Mezopotamya’da artı ürünler Zigguratta toplanırdı

Artı Ürünün Sonuçları

  • Artı ürün sahibi olan şehirler diğer şehirlere göre daha güçlü duruma gelmiştir.
  • Artı ürün elde edebilmek için sulama kanalları yapılmış bu durum üretimin planlanması, ürünün depolanması ve korunması gerekli hâle gelmiştir.
  • Artı ürün ile ortaya çıkan değiş tokuş mesleklerin ortaya çıkmasını sağlamıştır. (Çiftçi, tüccar, esnaf vb)
  • Artı üründen devletler vergi almaya başlamıştır.
  • Artı ürünün depolanması toplumsal tabakalaşmayı beraberinde getirmiştir.

ÖRNEK: Mezopotamya’daki tapınaklarda toplanan ürünlerin kaydını tutan din adamları, dağıtımı kontrol etmeye başlamıştır. Böylece tapınak rahipleri toplumda üst tabakayı oluşturmuştur.


Tavsiye Konular

Ticaret Mekanları Maddeler Halinde Özet

Kervansaray, ribat, liman, han, kapan, bedesten ve arasta gibi Ticaret Mekanlarını anlatacağımız yazmıza hoşgeldiniz. Konu ...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir