İlk çağlardan itibaren tarım üretimini artırmak isteyen insanlar hangi faaliyetlerde bulunmuş olabilir?

9. sınıf tarih kitabı 73. sayfada yer alan “İlk çağlardan itibaren tarım üretimini artırmak isteyen insanlar hangi faaliyetlerde bulunmuş olabilir?” sorusunu cevaplamaya çalışacağız.

9. sınıf tarih ders kitabı sayfa 73 cevapları
  • Sulak alanlara yerleşilerek sulu tarım yapılmaya çalışıldı.
  • Sulama kanalları yapıldı. (Mezoportamya’da Fırat ve Dicle etrafına, Mısır’da Nil nehri etrafına sulama kanalları yapıldı. Urartuların yaptığı Şamran Su Kanalı ve Orta Asya’da Kök Türklerin yaptığı Tötö Kanalı en güzel örneklerdir.)
  • Göletler ile kuraklık anları için su biriktirildi.
  • Barajlar yapıldı. Barajlar sayesinde hem taşkınlar engellenmiş hemde sulama maksadıyla kullanılmıştır. (Dünyanın ilk barajı Hititler tarafından yapılmıştır. Çorum ili Alaca ilçesi yakınlarındadır.)
  • Akarsular ıslah edildi. Böylece taşkınlar engellendi.
  • Takvim yapıldı. Takvimler sayesinde su taşkınlarına karşı önceden tedbir alma şansı ortaya çıktı.
  • Hayvan gücünde faydanıldı.
  • Hayvan gübresi ile toprağın verimi arttırıldı.
  • Tarım arazileri nadasa bırakılarak dinlendirildi.
  • Bazı toplumlarda tarımı koruyucu kanunlar çıkartıldı. (Friglerde öküz öldürene, saban kırana idam cezası verilmesi gibi.)

Tavsiye Konular

Ticaret Mekanları Maddeler Halinde Özet

Kervansaray, ribat, liman, han, kapan, bedesten ve arasta gibi Ticaret Mekanlarını anlatacağımız yazmıza hoşgeldiniz. Konu ...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir