Orta Çağda Ordu Maddeler Halinde Özet

9. sınıf tarih dersi Orta Çağda Ordu Maddeler Halinde Özet konu anlatımımıza hoşgeldiniz.

TAVSİYE LİNK: Orta Çağ’da Ordu

 • Sümerlerde askerlik soylulara ait bir meslektir ama savaş zamanı bütün erkekler asker sayılırdı
 • Asur ordusu ücretli askerlerden ve gönüllülerden oluşurdu
 • Mısır ordusu, yerel askerî birliklerden ve paralı askerlerden oluşurdu.
 • Hititlerde eli silah tutan her erkek savaş zamanında asker sayılırdı.
 • Perslerde askerlik tüm sınıflar için zorunluydu.
 • Roma ordusunun temeli legionlardan (lejyon) oluşmaktaydı.
 • Her Roma vatandaşı 46 yaşına kadar asker sayılırdı.
 • Teçhizat, savaş araç ve gereçleri demektir
 • İlk Çağda Askerler silah olarak ok, yay, kalkan, mızrak, topuz, balta ve kılıç gibi silahlar kullanırdı.
 • Konar-göçerlerde, ordunun savaş gücünü süvari (atlı) birlikler oluştururdu
 • Devletler, savaşlarda düşmanlarını alt edebilmek için farklı savaş stratejileri üretmiştir
 • Orta Çağ’da siyasi birlikten yoksun olan Avrupa’da ordular küçük oldukları için uzun süreli seferler düzenleyememiştir.
 • Krallar ise büyük seferlere ancak vasallarının rızasıyla girişebilmiştir
 • Cengiz Han, hâkimiyet kurduğu kabileleri yeniden organize etmiş ve Türklerin oluşturduğu onlu sisteme göre güçlü bir idari ve askerî düzen kurmuştur.
 • Orta Çağ’da Müslümanların da atlı okçuları hem atlarının hızı ve çevikliği hem de kullanılan silahların hafifliği sayesinde, Batılı atlı okçulardan daha hızlı ve esnek olmuştur
 • Bizans İmparatorluğu, tarihinin her döneminde ordusunda ücretli askerlere yer vermiştir
 • Sasani ordusu da Türk ve Moğol ordusunda olduğu gibi onlu sisteme göre düzenlenmiştir
 • XIV. yüzyıldan sonra ise İngiltere ve Fransa gibi krallıklar ordularında maaş karşılığı asker bulundurmaya başlamıştır. Böylece Avrupa’da askerlik mesleği ortaya çıkmıştır.
 • Savaşlar süvariler tarafından yapılmıştır. Ancak XIV. yüzyıldan itibaren devletler sürekli piyade kıtaları bulundurmaya başlamıştır
 • piyadeleri en etkili kullanan devletler, İngiltere ve Osmanlı Devleti olmuştur.
 • Savaş tarihini değiştirecek olan top tüfek gibi ateşli silahlar, 1331’den sonra kullanılmaya başlanmıştır.
 • XI. yüzyılda Bizans ordusunda görev yapan ücretli askerlerin büyük bir kısmı Türklerden oluşmuştur. Peçenek, Kuman ve Uzlardan oluşan bu ücretli Türk birlikleri, kendi komutanlarının idaresinde Bizans ordusu içinde savaşmıştır.
 • Fakat bu uygulamaları Malazgirt Savaşı sırasında kendi aleyhlerine işlemiş, Bizans ordusu içerisindeki ücretli Türk boyları, Selçuklular tarafına geçmiştir
 • Yerleşik topluluklar üretimde, konar-göçer topluluklar ise askerlik alanında birbirlerine karşı üstünlük kurmuştu
 • Konar-göçerler ile yerleşik topluluklar arasındaki savaşlarda genellikle konar-göçerler üstünlük sağlamıştır.
 • Orta Asya’nın konar-göçeri dünyanın en iyi askeridir. Çünkü bu askerler yerleşik devletlerde görülen ağır donanımlı ve hareket kabiliyeti kısıtlı piyade ordularının aksine hafif silahlı ve hızlı hücum yapabilen süvarilerden oluşurdu.

Tavsiye Konular

Ticaret Mekanları Maddeler Halinde Özet

Kervansaray, ribat, liman, han, kapan, bedesten ve arasta gibi Ticaret Mekanlarını anlatacağımız yazmıza hoşgeldiniz. Konu ...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir