Orta Çağda Ordu Maddeler Halinde Özet

9. sınıf tarih dersi Orta Çağda Ordu Maddeler Halinde Özet konu anlatımımıza hoşgeldiniz.

TAVSİYE LİNK: Orta Çağ’da Ordu

 • Sümerlerde askerlik soylulara ait bir meslektir ama savaş zamanı bütün erkekler asker sayılırdı
 • Asur ordusu ücretli askerlerden ve gönüllülerden oluşurdu
 • Mısır ordusu, yerel askerî birliklerden ve paralı askerlerden oluşurdu.
 • Hititlerde eli silah tutan her erkek savaş zamanında asker sayılırdı.
 • Perslerde askerlik tüm sınıflar için zorunluydu.
 • Roma ordusunun temeli legionlardan (lejyon) oluşmaktaydı.
 • Her Roma vatandaşı 46 yaşına kadar asker sayılırdı.
 • Teçhizat, savaş araç ve gereçleri demektir
 • İlk Çağda Askerler silah olarak ok, yay, kalkan, mızrak, topuz, balta ve kılıç gibi silahlar kullanırdı.
 • Konar-göçerlerde, ordunun savaş gücünü süvari (atlı) birlikler oluştururdu
Orta Çağda Ordu Maddeler Halinde Özet
 • Devletler, savaşlarda düşmanlarını alt edebilmek için farklı savaş stratejileri üretmiştir
 • Orta Çağ’da siyasi birlikten yoksun olan Avrupa’da ordular küçük oldukları için uzun süreli seferler düzenleyememiştir.
 • Krallar ise büyük seferlere ancak vasallarının rızasıyla girişebilmiştir
 • Cengiz Han, hâkimiyet kurduğu kabileleri yeniden organize etmiş ve Türklerin oluşturduğu onlu sisteme göre güçlü bir idari ve askerî düzen kurmuştur.
 • Orta Çağ’da Müslümanların da atlı okçuları hem atlarının hızı ve çevikliği hem de kullanılan silahların hafifliği sayesinde, Batılı atlı okçulardan daha hızlı ve esnek olmuştur
 • Bizans İmparatorluğu, tarihinin her döneminde ordusunda ücretli askerlere yer vermiştir
 • Sasani ordusu da Türk ve Moğol ordusunda olduğu gibi onlu sisteme göre düzenlenmiştir
 • XIV. yüzyıldan sonra ise İngiltere ve Fransa gibi krallıklar ordularında maaş karşılığı asker bulundurmaya başlamıştır. Böylece Avrupa’da askerlik mesleği ortaya çıkmıştır.
 • Savaşlar süvariler tarafından yapılmıştır. Ancak XIV. yüzyıldan itibaren devletler sürekli piyade kıtaları bulundurmaya başlamıştır
 • piyadeleri en etkili kullanan devletler, İngiltere ve Osmanlı Devleti olmuştur.
 • Savaş tarihini değiştirecek olan top tüfek gibi ateşli silahlar, 1331’den sonra kullanılmaya başlanmıştır.
 • XI. yüzyılda Bizans ordusunda görev yapan ücretli askerlerin büyük bir kısmı Türklerden oluşmuştur. Peçenek, Kuman ve Uzlardan oluşan bu ücretli Türk birlikleri, kendi komutanlarının idaresinde Bizans ordusu içinde savaşmıştır.
 • Fakat bu uygulamaları Malazgirt Savaşı sırasında kendi aleyhlerine işlemiş, Bizans ordusu içerisindeki ücretli Türk boyları, Selçuklular tarafına geçmiştir
 • Yerleşik topluluklar üretimde, konar-göçer topluluklar ise askerlik alanında birbirlerine karşı üstünlük kurmuştu
 • Konar-göçerler ile yerleşik topluluklar arasındaki savaşlarda genellikle konar-göçerler üstünlük sağlamıştır.
 • Orta Asya’nın konar-göçeri dünyanın en iyi askeridir. Çünkü bu askerler yerleşik devletlerde görülen ağır donanımlı ve hareket kabiliyeti kısıtlı piyade ordularının aksine hafif silahlı ve hızlı hücum yapabilen süvarilerden oluşurdu.

] }

Tavsiye Konular

Miryokefalon-Savaşı'nın sebepleri, sonuçları ve önemi

Konar Göçerlerde Ordu

9. sınıf tarih dersi Orta Çağda Askeri Organizasyonlar konusu dahilinde bulunan Konar-göçerlerde Ordu özet konu …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir