Oğuz Göçleri ve Anadolu

10. sınıf tarih dersi Oğuz Göçleri ve Anadolu özet konu anlatımımızı kısaca ve maddeler halinde yazmaya çalıştık.

İçindekiler

Oğuz-Selçukluların Gelişi Sırasında Anadolu’daki Devletler

Selçuklular Anadolu’ya geldiklerinde burada Bizans İmparatorluğu, Gürcü Krallığı, Ermeni Prensliği ve Abbasi Devleti ile Selçuklulara bağlı Mervani ve Şeddadi Hanedanlıkları bulunuyordu. Anadolu’nun çok büyük kısmı Bizans Devleti’nin hakimiyeti altında idi. Mücadeleler de ağırlıklı olarak Bizans Devleti ile yapılmıştır.

Oğuz Göçleri ve Anadolu

Türklerin Anadolu’ya Yerleşmesini Kolaylaştıran Sebepler

* Anadolu’da 6 ve 7. yüzyıllarda Bizans ile Sasani Devletleri arasındaki mücadeleler Anadolu coğrafyası için tam bir yıkım olmuştur.

* Hz. Ömer zamanında başlayan ve asırlar süren Bizans-Müslüman mücadeleleri Anadolu’daki şehir ve kasabaları harabeye çevirmesi ve bölgedeki nüfusun azalması.

* Bizans Devleti’nde taht kavgaları ve iktidar mücadelesi sebebiyle devlet düzeninin bozulması

* Savaşlar, isyanlar, ağır vergiler ve zorunlu görevleri sebebiyle Bizans halkının devlete olan güveninin sarsılması

* Bizans ile Ermeni ve Gürcüler arasındaki savaşların Ermeni ve Gürcüleri zayıflatması ve Bizanstan uzaklaştırması

* Bizans’ın mezhep farkı sebebiyle Ermeni ve Süryanilere baskı yapması

* Türklerin, Anadolu’da yaşayan halkların din, dil, yaşayış ve adetlerine müdahale etmemesi

Türkmen akınlarına karşı Bizans’ın etkisiz kalmasının nedenleri
neler olabilir?

  1. Bizans’ın Ani Krallığı’nı ilhak etmesi ve Türklerle arasındaki tampon devleti kendi elleri ile yok etmesi.
  2. Yerel güçlerden oluşan ordunun dağıtılması.
  3. Yerine paralı askerlerden oluşan ordunun kurulması.
  4. Kurulan bu ordunun masraflarının karşılanması için halktan ağır vergiler toplanmasının yarattığı ciddi hoşnutsuzluk.
  5. Büyük surlar arkasında bekleyen ordunun göçebe ordusu karşısında yaşadığı çaresizlik.


] }

Tavsiye Konular

Haçlılar Karşısında Türkler

Haçlılar Karşısında Türkler

Haçlı Seferleri İslam dünyasını hedef almıştır.Anadolu’da mücadeleye girişen ilk devlet, Türkiye Selçukluları olmuştur İçindekiler Haçlı …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir