Anadolu’ya İlk Türk Akınları

Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi ünitesi dahilinde yer alan Anadolu’nun İlk Fatihleri konusu içeriğinin önemli alt başlıklarından biri olan Anadolu’ya İlk Türk Akınları konu anlatımımızı en kısa özet ve maddeler halinde yazmaya çalıştık.

İçindekiler

İskit (Saka) Akınları

Anadolu’ya ilk Türk akınları İskitler tarafından yapıldı (M.Ö. 650).

Bulgar ve Vanand Akınları

İtil Nehri civarındaki topraklarından kalkıp Azerbaycan’a, oradan da Kars ve Pasin ovalarına gelmişlerdir. (M.Ö. 149-127)

Anadolu'ya İlk Türk Akınları
Türk – Bizans Mücadeleleri

Hun Akınları

Karadeniz’in kuzeyine hâkim olan Batı Hunları (Avrupa Hunları), Kafkasları aşarak Anadolu’ya yönelmişlerdir. Kursık ve Basık adındaki iki başbuğun komutasındaki Hun atlıları Erzurum, Malatya ve Çukurova’ya kadar akınlarda bulundular. (M.S. 395-398)

Sabar (Sabir, Sibir) Akınları

Komşuları Sâsâniler ile ittifak kuran Sabarlar, hükümdarları Balak öncülüğünde Doğu Anadolu’ya girdiler. İleri harekâtlarına devam ederek Kayseri, Konya ve Ankara’ya akınlar düzenleyip pek çok ganimet ele geçirdiler (M.S. 515–516).

İlk Müslüman-Tük Komutanların Akınları

Abbasilerin hizmetine giren ilk Müslüman Türk komutanların Bizans’la mücadelesi, Anadolu’ya yapılan akınların diğer bir devresini oluşturur. Özellikle Abbasiler zamanında Bizans üzerine yapılan gazalarda Türk komutanları önemli rol oynamışlardır. Tarsus- Malatya- Erzurum hattı boyunca gerçekleşen mücadelede Sugur ve Avasım adı verilen uç (sınır) bölgelerine yerleştirilen Türkler, Batı Anadolu’ya kadar uzanan akınlara katılmışlardır. (M.S. 8.-9.yüzyıllar) Abbasi hizmetindeki bu komutanların akınları Selçuklu Türklerinin Anadolu akınlarına öncülük etti.

TAVSİYE LİNK: Anadolu’ya İlk Türk Akınları Hakkında Bilgi


] }

Tavsiye Konular

Haçlılar Karşısında Türkler

Haçlılar Karşısında Türkler

Haçlı Seferleri İslam dünyasını hedef almıştır.Anadolu’da mücadeleye girişen ilk devlet, Türkiye Selçukluları olmuştur İçindekiler Haçlı …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir