Anadolu’nun İlk Fatihleri

Çok uzun bir konu olan Anadolu’nun İlk Fatihleri konu anlatımını en özet ve en kısa şekilde maddeler halinde anlatmaya çalıştık.

TAVSİYE LİNK: Anadolu’ya İlk Türk Akınları

Anadolu'nun İlk Fatihleri
Anadolu’nun İlk Fatihleri

İçindekiler

Anadolu’ya Yapılan Türk Akınlarının Amaçları

* Oğuz-Selçuklu Akınlarından önce tarih boyunca Anadolu’ya yapılan Türk Akınları yurt tutmak amacından uzak, ganimet amaçlı ve sadece askeri harekatlar şeklinde gerçekleşmiştir.

* Selçuklu devrinde başlayan akınlar ise planlı ve yurt kurmaya yönelikti. Bu sebeble Oğuz (Türkmen)-Selçuklu akınları büyük bir öneme sahiptir.

Anadolu’ya Yapılan Oğuz-Selçuklu Akınlarının Sebepleri

* Henüz bir devlete sahip olmayan Selçuklular, güçlü Karahanlı ve Gazneli devletlerinin şiddetli baskısı ve takibi altında kalmışlardı. Bu zor şartlar sebebiyle Selçuklular yeni bir yurt arama mecburiyeti duymuşlar ve bu maksatla batıya keşif birlikleri göndermişlerdir.

* Tuğrul Bey döneminde,  göçebe Türkmenlerin Müslümanların yaşadığı bölgelere göç etmeleri, çevreye zarar vermeleri ve kontrol altında tutulamamaları, Abbasi halifesinin bu durumdan şikayetçi olması, Türkmenlerin Bizans üzerine sevk edilmesinde yol açmıştır.

* Sürekli göçlerin yol açtığı ekonomik sıkıntılardan ve otlak sıkıntılarından doğabilecek huzursuzlukları engellemek için yeni otlaklar ve verimli topraklara sahip olmak.

* Anadolu’yu coğrafi yönden ve siyasi yönden tanımak için keşifler yapmak.
* Bizans Devleti’ni siyasi ve askeri yönden zayıflatarak direncini kırmak.

* Ganimet elde etmek.

Anadolu’ya Yapılan Oğuz-Selçuklu Akınları

* Selçukluların Anadolu’ya ilk akınları Büyük Selçuklu Devleti kurulmadan önce, 1015’ten itibaren Çağrı Bey liderliğinde gerçekleştirilmiştir.

* Anadolu’yu yurt edinme politikasının temeli, Büyük Selçuklu Devleti’nin kuruluşundan sonra Tuğrul Bey tarafından atılmıştır.

* 1048’de Pasinler Savaşı ile yaklaşık bir asır sürecek olan Selçuklu-Bizans mücadelesi başlamıştır.

* Malazgirt Zaferiyle Anadolu’nun kapıları Türklere açılmıştır. Bu zafer sonrasında Sultan Alp Arslan’ın şekillendirdiği fetih politikası, Anadolu’nun fethini hızlandırmıştır.

* Büyük Selçuklu Devleti, Anadolu’nun Türkleştirilmesini bir devlet politikası hâline getirmiştir.

* Anadolu’da kurulan ilk Türk beylikleri de kalıcı Türk yerleşmesini sağlamıştır.

TAVSİYE LİNK: Anadoluda Kurulan İlk Türk Beylikleri Özet

TAVSİYE LİNK: Anadoluda Kurulan İlk Türk Devletleri Kısa Bilgi


] }

Tavsiye Konular

Haçlılar Karşısında Türkler

Haçlılar Karşısında Türkler

Haçlı Seferleri İslam dünyasını hedef almıştır.Anadolu’da mücadeleye girişen ilk devlet, Türkiye Selçukluları olmuştur İçindekiler Haçlı …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir