Soy Dayanışması

9. sınıf tarih dersi Siyasi Yapıların Maddi Kaynakları konusu dahilinde bulunan Soy Dayanışması özet konu anlatımımıza hoşgeldiniz.

Tavsiye Link: Coğrafi Yapı, Hayat ve Geçim Tarzı

Orta Çağ’da Devlet ve Toplum, Orta Çağ’ın Önemli Siyasi Yapıları (9. Sınıf Tarih, TYT, AYT)

İçindekiler

Soy Dayanışması Nedir?

Aynı soydan gelenlerin (asabiyet) devletin önemli kademelerinde görev alabilmesine “soy dayanışması” denir.

İslam Devletinde Soy Dayanışması

Irka dayalı Yahudilik ve meshep aidiyetinin öne çıktığı Hristiyanlık karşısında eşitliği savunan, ırk ayrımının reddeden İslamiyet kolayca yayılan bir dine dönüştü.

Bu durumda 4 Halifenin seçimle belirlenmesi de büyük etkendi. Emeviler de halifeliğin salatanata dönüşmesi ile devlet yönetiminde soy dayanışması ön plana çıktı.

Emeviler devlet kademelerinde kendi soylarından gelenlere ve Araplara yer verdiler. Arap olmayanlara ise “mevali” adını verip dışladılar.

TAVSİYE LİNK: Mevali ve Mevali Politikası Nedir?

Fatımilerde Soy Dayanışması

Fatımilerin kurucuları soylarını Hz. Muhammed’in Hz. Fatıma’ya dayandırdılar. Böylece meşruiyetlerini soya dayandırmış oldular. Fatımiler halifelerine “mehdi” ünvanı verdiler.

Soy Dayanışması
Soy Dayanışmasına örnek Fatımiler

Orta Çağ Avrupasında Soy Dayanışması

Orta Çağ Avrupasında yönetimde bulunan hanedanlar, kendi soylarından gelen insanları ayrıcalıklı sayarken, diğer toplulukları kendileri ile eşit görmüyorlardı.

Sasanilerde Soy Dayanışması

Sasanilerde soy birliği eyalet yöneticiliği için de belirleyici unsurdu. Valiler asil ailelerden seçilir, yüksek makamlar babadan oğula geçerdi.

OKUMA TAVSİYESİ:


] }

Tavsiye Konular

Miryokefalon-Savaşı'nın sebepleri, sonuçları ve önemi

Konar Göçerlerde Ordu

9. sınıf tarih dersi Orta Çağda Askeri Organizasyonlar konusu dahilinde bulunan Konar-göçerlerde Ordu özet konu …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir