Soy Dayanışması

9. sınıf tarih dersi Siyasi Yapıların Maddi Kaynakları konusu dahilinde bulunan Soy Dayanışması özet konu anlatımımıza hoşgeldiniz.

Tavsiye Link: Coğrafi Yapı, Hayat ve Geçim Tarzı

Soy Dayanışması Nedir?

Aynı soydan gelenlerin (asabiyet) devletin önemli kademelerinde görev alabilmesine “soy dayanışması” denir.

İslam Devletinde Soy Dayanışması

Irka dayalı Yahudilik ve meshep aidiyetinin öne çıktığı Hristiyanlık karşısında eşitliği savunan, ırk ayrımının reddeden İslamiyet kolayca yayılan bir dine dönüştü.

Bu durumda 4 Halifenin seçimle belirlenmesi de büyük etkendi. Emeviler de halifeliğin salatanata dönüşmesi ile devlet yönetiminde soy dayanışması ön plana çıktı.

Emeviler devlet kademelerinde kendi soylarından gelenlere ve Araplara yer verdiler. Arap olmayanlara ise “mevali” adını verip dışladılar.

TAVSİYE LİNK: Mevali ve Mevali Politikası Nedir?

Fatımilerde Soy Dayanışması

Fatımilerin kurucuları soylarını Hz. Muhammed’in Hz. Fatıma’ya dayandırdılar. Böylece meşruiyetlerini soya dayandırmış oldular. Fatımiler halifelerine “mehdi” ünvanı verdiler.

Fatımiler Haritası

Orta Çağ Avrupasında Soy Dayanışması

Orta Çağ Avrupasında yönetimde bulunan hanedanlar, kendi soylarından gelen insanları ayrıcalıklı sayarken, diğer toplulukları kendileri ile eşit görmüyorlardı.

Sasanilerde Soy Dayanışması

Sasanilerde soy birliği eyalet yöneticiliği için de belirleyici unsurdu. Valiler asil ailelerden seçilir, yüksek makamlar babadan oğula geçerdi.


Gelen Aramalar:

SOY DAYANISMASI NEDİR

Tavsiye Konular

Ticaret Mekanları Maddeler Halinde Özet

Kervansaray, ribat, liman, han, kapan, bedesten ve arasta gibi Ticaret Mekanlarını anlatacağımız yazmıza hoşgeldiniz. Konu ...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir