2. Ünite: İnsanlığın İlk Dönemleri

Girit Medeniyeti Hakkında Bilgi

uygarlıkların doğuşu

Girit Medeniyeti Ege Bölgesi’nde en eski ve en önemli uygarlık merkezi Girit’tir. Girit’te güçlü bir krallık sisteminin varlığı bilinmektedir. Bu dönem insanları ev yapımı yanında mezar yapımına da önem vermişlerdir. Bu mezarlarda altın ve gümüş eserler, fildişi mühürler, taş veya bakırdan yapılmış türlü aletler, çifte baltalar çıkarılmıştır. Giritliler, güçlü bir donanmaya sahip olduklarından adadaki saray ve şehirlerin etrafına sur yapma ...

Devamını Oku

İbraniler Hakkında Kısa Bilgi

uygarlıkların doğuşu

İbraniler İbraniler Hz. Davut zamanında Filistin’de en güçlü devletlerden biri haline gelmişlerdir. Hz. Süleyman’ın vefatından sonra devlet, ikiye bölünmüştür. İlk Çağ’da bilinen tek ilahi dine sahip olan İbranilerden günümüze kalan en önemli yapı ”Süleyman Mabedi”’dir. UYARI!!! Tarihte ilk defa tek tanrılı bir dine inanan İbraniler, Musevilik dininin sadece kendi kavimlerine ait olduğunu kabul ederek diğer toplumlarda yayılmasını engellemişlerdir. Bu durum ...

Devamını Oku

Fenikeliler Hakkında Bilgi Maddeler Halinde

uygarlıkların doğuşu

Fenikeliler Fenikeliler, Lübnan dağları ile Akdeniz sahili arasında kalan kıyı şeridine yerleşmişlerdir. Arazilerinin tarıma elverişli olmaması ve Mısır’dan Anadolu’ya ulaşan ticaret yolu üzerinde bulunmaları Fenikelilerin ticaret alanında ilerlemelerini sağlamıştır. Fenikeliler şehir devletçikleri halinde yaşamış ve krallıkla idare edilmişlerdir. Afrika’nın batı sahillerinde kurdukları kolonilerin yardımıyla İlk Çağ’da Akdeniz ticaretine hakim olmuşlardır. Fenikeliler kurdukları kolonilerde ve pazarlarda Asya mallarını, kendi yaptıkları camdan ...

Devamını Oku

Mısır Uygarlığı Hakkında Bilgi

uygarlıkların doğuşu

Mısır Medeniyeti Mısır medeniyeti, Nil nehrinin çevresinde kurulmuştur. Etrafının çöllerle çevrili olması, diğer medeniyetlerle daha az ilişki kurmasına neden olmuştur. Mısır’da diğer uygarlık merkezlerinde olduğu gibi önceleri ”Nom” adı verilen “şehir devletçikleri” bulunuyordu. M. Ö. 4. binden itibaren Mısır’da merkezi krallık kurulmuştur. Mısır’da kral bütün insanların üstünde bir varlık olup dini ve siyasi otoriteyi şahsında toplamıştı. Emirleri tanrı buyruğu gibi ...

Devamını Oku

Hint Uygarlığı Hakkında Bilgi

uygarlıkların doğuşu

Hint Medeniyeti Hint Yarımadası birçok nehir ve dağla birbirinden ayrılan çok sayıda coğrafi bölgeden oluşur. Bu coğrafi farklılıklar nedeniyle kültürel etkileşim azalmış ve birbirinden farklı birçok dil ve kültürün yaşadığı bir bölge haline gelmiştir. Hindistan zengin bir ülke olduğundan sık sık istilalara uğramış ve bu istilalar sonucunda burada Hintli olmayan birçok devlet kurulmuştur. Hindistan’ın toprak zenginliği, iklimin gevşeklik veren sıcaklığı ...

Devamını Oku

9. Sınıf Tarih Dersi Ekoyay Yayınları Sayfa 108 Cevapları

ekoyay yayınları 3

9. Sınıf Tarih Dersi Ekoyay Yayınları Sayfa 108 Cevapları Hazarlara ait bölgede yapılan arkeolojik kazılarda yan yana cami, kilise ve havra kalıntılarına rastlanmıştır. Bu durum hakkında hangi çıkarımlarda bulunabilirsiniz? Açıklayınız. Engin bir dini hoşgörülerinin olduğunun kanıtıdır. Zira bu ibadethaneler 3 ilahi dine aittir ve aynı yerde ortaya çıktığına göre kimse kimsenin dinine müdahil olmamaktadır. Bu durumda Hazar Barış Çağının temel ...

Devamını Oku

Asurlular Hakkında Kısa Bilgi

uygarlıkların doğuşu

Asurlular Yukarı Mezopotamya’da bugünkü Güney Doğu Anadolu da kurulmuştur. Toroslar ve Kapadokya ya kadar yayılmıştır. Batıda İbranileri yurtlarından çıkarmış, Mısır’a kadar ulaşmışlardır. Değişik yerlerde birçok koloniler kurarak ticareti geliştirmişlerdir. M.Ö. 2000 yıllarında Asurlular, Anadolu’da ticaret kolonileri kurarak hem ticareti geliştirmişler, hem de Anadolu’da yazılı devirleri başlatmışlardır. Kayseri yöresindeki Kültepe’de ticaretle ilgili Asurca birçok tablet bulunmuştur. Asurlular kaya oymacılığında ilerlemişlerdir. Nemrut ...

Devamını Oku

Babiller Hakkında Kısa Bilgi

uygarlıkların doğuşu

Babiller Orta Mezopotamya’da kurulan Babiller I. Babil Devleti’nin kralları içerisinde en önemlisi Hammurabi’dir. İlk anayasa kabul edilen ‘’Hammurabi Yasalarını ‘’ yapmıştır. Bu kanunlar yapılırken daha önce uygulanan kanunlardan yararlanılmıştır. Urugakina Kanunlarına göre daha sert cezalar vardır. Bazı suçlara kısas cezaları verilmiştir. I. Babil Krallığı Hititlerin saldırısıyla yıkılmıştır.(M.Ö.1800) UYARI Babil Kralı Hammurabi rahip-kral anlayışını reddederek gücünü dinden değil, askeri kuvvetten almıştır. ...

Devamını Oku

Elamlar Hakkında Kısa Bilgi

uygarlıkların doğuşu

Elamlılar Elam, Güneydoğu Mezopotamya’ya verilen isimdir. M.Ö. IV. binlerden itibaren bu bölgede varlığını sürdüren Elamlılar Mezopotamya medeniyetleri arasında en zayıf olandır. Sümerler ve Akadlarla birçok defa savaşlar yapmışlar ve zaman zaman bu devletlerin boyunduruğu altına girmişlerdir. Başkenti Sus olan Elamlılar güzel sanatlar ve süsleme alanında gelişme göstermişlerdir. Gelen Aramalar:elamlılar hakkında kısa bilgi

Devamını Oku

Akadlar Hakkında Kısa Bilgi

uygarlıkların doğuşu

Akadlar Arap yarımadasından gelen Sami kökenli Akadlar Orta Mezopotamya ‘ya yerleşip Sümerleri yıktılar. Paralı ve devam orduları sayesinde kısa sürede Mezopotamya’nın tamamına hâkim oldular. En geniş dönemlerinde Doğu Anadolu’ya kadar sınırlarını genişlettiler. Başkenti Agade olan bu uygarlık, çok tanrılı bir inanışa sahipti. Kerpiç ve tuğladan yaptıkları Agade denilen tapınaklar en önemli mimari eserleridir. Akadlar tarihte bilinen ilk büyük imparatorluğu, ilk ...

Devamını Oku