İlk Siyasi Organizasyon Türleri Maddeler Halinde

9. sınıf tarih İlk Siyasi Organizasyon Türleri Maddeler Halinde kısaca özetlemeye çalıştığımız yazımıza hoşgeldiniz. Aynı konunun bir başka özeti için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz.

TAVSİYE LİNK: İlk Siyasi Organizasyon Türleri Özet

İlk Siyasi Organizasyon Türleri

 • Asurlular ise istilacı bir yapıya sahiptir.
 • Hititlerde kralın yanında Pankuş adında bir meclis vardır.
 • Tavananna denilen kraliçe de yönetimde etkilidir.
 • Yunan medeniyetinin ortaya çıktığı coğrafya, dar bir sahil şeridine sahip olması ve yüksek dağlarla birbirinden ayrılması nedeniyle burada merkezî devletler kurulamamıştır.
İlk Siyasi Organizasyon Türleri Maddeler Halinde
Atina Şehir Devleti
 • Atina ve Sparta gibi polisler arasında bitmek bilmeyen mücadelelerde devletlerinin ordularını güçlendirme çabaları, geniş kesimlerin siyasal haklar elde etmesinde ve siyasi yapının demokratik bir nitelik kazanmasında etkili olmuştur.
 • Krallar belirli bir sınıf tarafından seçilmeye başlamıştır. Böylece soylular, iktidarı ele geçirerek aristokratik yönetim anlayışını kabul ettirmiştir.
 • Aristokratlar arasından belli bir zümrenin, krallığı yönetme hakkının kendilerinde olduğunu iddia etmesi ve yöneticilerin sadece o gruptan seçilmesi oligarşi denilen yönetim anlayışını doğurmuştur.
 • İlk Çağ Yunan kentlerindeki bu seçim, cumhuriyet ve demokrasi anlayışının ilk izleridir ancak halkın tamamı değil sadece soylular oy kullanabilmektedir.
 • Yunanistanda zaman zaman güç kullanarak yönetimi ele geçiren kişiler olmuştur. Bu kişilere tiran bunların yönetimine de tiranlık denmiştir.
 • İlk Çağ’da Persler; İran, Anadolu, Mezopotamya, Mısır ve hatta Yunanistan’ın bazı bölgelerini içine alan büyük bir imparatorluk kurmuşlardı.
 • Persler Geniş toprakları yönetmek için de Satraplık denilen eyalet sistemini ve merkezî otoriteyi güçlendirmek ve eyaletler arasında iletişim kurmak amacıyla, gelişmiş bir posta teşkilatı kurmuşlardı.
 • Perslerden etkilenen Büyük İskender, satraplık idaresini benimsemiştir.
 • Roma, satraplık idaresini geliştirerek eyalet sistemini uygulamıştır.
 • Roma’da kraldan sonra etkin bir danışma kurulu olan senatoya soylular girebiliyordu.
 • Senatoda görev yapan soylu sınıfa patrici, Roma’ya sonradan gelip yerleşenlere de plep denirdi.

KONU BÜTÜNLÜĞÜ: İlk Devletlerde Askeri, Sosyal ve Ekonomik Yaşam Özet


] }

Tavsiye Konular

Roma Medeniyetinin Özellikleri Maddeler Halinde

Roma Medeniyetinin Özellikleri Maddeler Halinde

Roma Medeniyetinin Özellikleri Maddeler Halinde başlıklı yazımızda Roma İmparatorluğunun siyasi tarihi, sanatı, dini, dünya medeniyetine katkıları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir