5. Ünite: Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595)

1533 İstanbul Antlaşmasının Maddeleri ve Önemi

1533 İstanbul Antlaşmasının Maddeleri ve Önemi

1533 İstanbul Antlaşması I. Viyana Kuşatması (1529) ile başlayıp 1532 Alman Seferine kadar devam eden Osmanlı – Kutsal Roma Germen (Habsburg Hanedanı) savaşlarını sona erdiren antlaşmadır. Bu antlaşmayla Avusturya Osmanlı üstünlüğünü kabul etmek zorunda kalmıştır. OKUMA TAVSİYESİ: Gücünün Zirvesinde Osmanlı Tarihi22 Temmuz 1533TaraflarOsmanlı Devleti ile Avusturya arasında Diğer Adıİbrahim Paşa AntlaşmasıDevrin padişah ve vezir-i azamıKanuni Sultan Süleyman ve Vezir-i Azam …

Devamını Oku

Feodalite Rejiminin Özellikleri Kısaca

dünya gücü osmanlı devleti

Feodalite Rejiminin Özellikleri – Feodalite rejiminin kurulmasından sonra Avrupa’da siyasal birlik bozulmuş, küçük yönetim birimleri ortaya çıkmıştır. Derebeylik yönetimi, IX. Yüzyılda Fransa’dan bütün Avrupa’ya yayılmış ve bütün Orta Çağ boyunca devam etmiştir. – Toprakların mülkiyeti soylulara aittir. Orta Çağ’da kapalı bir ekonomik politika izlendiği için halk sermaye birikimine sahip olamamıştır. – Köylüler toprak ile birlikte alınıp satılır. – Feodaller merkezi …

Devamını Oku

Feodalitenin Zayıflamasında Coğrafi Keşiflerin Etkisi

dünya gücü osmanlı devleti

Feodalite veya derebeylik Orta Çağ da Avrupa’da 600 yıldan fazla etkili olmuştur. Daha sonrada zayıflamaya başlamıştır. Bu zayıflamanın temel sebeplerinden biri de coğrafi keşiflerdir. Feodalitenin Zayıflamasında Coğrafi Keşiflerin Etkisi Coğrafi keşifler iki şekilde feodalite üzerinde etkili oldu; 1- Coğrafi keşifler başladığında Avrupa’dan keşfedilen yerlere göçler başladı. Bu göçler neticesinde iki sınıf güç kazandı. Krallar ve burjuvalar. Krallar elde ettikleri güç …

Devamını Oku

Feodalitenin Zayıflamasının Nedenleri Maddeler Halinde

dünya gücü osmanlı devleti

Feodalite Rejiminin Zayıflaması Orta Çağ’da çok etkin bir rol üstelenen feodalite (derebeylik) sistemi Haçlı Seferlerinden sonra zayıflamaya başlamıştır. Derebeylerinin zayıflamasında; – Haçlı Seferleri sırasında derebeylerinin ölmesi veya ordularını kaybetmesi – Barutun ateşli silahlarda kullanılmaya başlanması – Avrupa’da sürekli orduların kurulması – Yeni Çağ başlarında Coğrafi Keşiflerin yapılmasından sonra ticaretin gelişmesi ve tarımsal faaliyetlerin gerilemesi – Papa ile krallar arasındaki mücadelenin …

Devamını Oku

10. Sınıf Tarih Dersi Ekoyay Yayınları Sayfa 69 Cevapları

1

Coğrafi keşiflerin ve matbaanın Rönesans’ın başlamasındaki etkileri hakkında neler söyleyebilirsiniz? Coğrafi keşifler Avrupa’da zengin bir sınıfın oluşmasına sebep olmuştur. Bu sınıf bilim ve sanata yöneldiğinde rönesansın ortaya çıkışında etken olmuştur. Matbaanın kullanılmaya başlaması ile insanların bilgi-birikimlerinin başkalarına ulaşımı daha da ucuzladı. Yani çok ve ucuz kitap basılmaya başladı. XIV. ve XV. yüzyıllarda Avrupa’daki Rönesans hareketlerinin Osmanlı Devleti’ni etkilememesinin nedenlerini arkadaşlarınızla …

Devamını Oku

Turnadağ Savaşı Hakkında Kısa Bilgi

dünya gücü osmanlı devleti

Yavuz Sultan Selim döneminde Dulkdiroğulları ile yapılan ve Osmanlı galibiyeti ve Dulkadiroğulları Beyliği’nin Osmanlı’ya katılması ile sonuçlanan 1515 tarihli savaş. Turnadağ Savaşı ve Dulkadiroğulları Beyliği’nin Osmanlı’ya katılması Turnadağ Savaşı Turnadağ Savaşının Tarihi: 12 Haziran 1515Turnadağ Savaşının Tarafları: Osmanlı Devleti X Dulkadiroğulları Beyliği (Hadım Sinan Paşa X Alaüddevle Bozkurt Bey) Turnadağ Savaşının Sebebi Turnadağ Savaşının Temel Sebebi Safeviler üzerine sefere çıkan …

Devamını Oku

Candaroğulları (İsfendiyaroğulları) Hakkında Kısa Bilgi

türkiye tarihi

Aşağıda hakkında bilgi verilen Candaroğulları (İsfendiyaroğulları) Beyliği Anadolu’da kurulan 2. Türk beyliklerindendir. Bu sebeple hem hemde 10. sınıf tarih dersi DÜNYA GÜCÜ: OSMANLI DEVLETİ (1453 – 1600) ünitesi içeriğinde ASKERÎ VE SİYASİ GELİŞMELER (1454 – 1480) başlığı altında 9. sınıf tarih dersi 6. Ünitesi olan Türkiye Tarihi içeriğine UÇLARDA YAŞAM VE İKİNCİ TÜRK BEYLİKLERİ başlığı altında yer almaktadır. Candaroğulları (İsfendiyaroğulları) Beyliği (1292 – …

Devamını Oku

3. Murat Dönemi Siyasi Olayları

3. Murat 12. Osmanlı padişahıdır. 1574-1595 yılları arasında hüküm sürmüştür. Hem yükselme hem de duraklama devri padişahıdır. Yani yükselme devrinin son, duraklama devrinin ilk padişahıdır. Onun döneminde başta Ferhat Paşa Antlaşması olmak üzere pek çok önemli siyasi olay gerçekleşmiştir. 3. Murat Dönemi III.Murat 1574’te II.Selim’in ölümü üzerine cülus etti. 1579’a kadar Sokullu Mehmet Paşa vezir-i azamlığa devam etti. 3. Murat …

Devamını Oku

Ferhat Paşa Antlaşmasının Maddeleri ve Önemi

1590 Ferhat Paşa Antlaşması ile alınan yerler haritası

Ferhat Paşa Antlaşması, Osmanlı padişahı 3. Murat döneminde İran (Safevi Hanedanı) ile yapılan ve Osmanlı’nın doğu da en geniş sınırlara ulaştığı antlaşmadır. TürBarış antlaşmasıİmzalanma Tarihi21 Mart 1590Kimler arasında imzalandı?Osmanlı Devleti ile Safeviler (İran)Hangi padişah döneminde imzalandı?III. Murat Kanuni döneminde yapılan İran seferleri ile Safeviler yıpratılmış ve Amasya Antlaşması imzalanmıştı. Böylece Safeviler ile 23 yıl sürecek bir barış dönemi başladı. Kanuni …

Devamını Oku

Fas’ın Osmanlı Himayesine Alınması

Fas’ın Osmanlı himayesine alınması, 3. Murat döneminde 1578 yılında gerçekleşmiştir. Bu durum 1603 yılında sona ermiştir. Fas’ın Osmanlı Himayesine Alınması (1578) Fas Sultanlığı, Akdeniz’in Atlas Okyanusu’na açılan kapısı konumundaki Cebelitarık Boğazı’nı kontrol etmekteydi. Akdeniz’in ve Cezayir’in güvenliği için Fas’ın Osmanlı’ya bağlanması gerekiyordu. Bu dönemde Fas’ta iç karışıklıklar başladı. Rakiplerden biri Osmanlı’dan yardım isterken diğeri Portekiz’den yardım talep etti. Portekiz’in müdahalesi üzerine Osmanlı …

Devamını Oku


] }